Home About Browse Search
Svenska


Håkansson, Carin and Pihel, Johan, 2011. Ett slott i romantikens lövsal : skogsutveckling på Château du Grand Val - att utveckla en integrerad gestaltande skogsbruksplan. Second cycle, A2E. Alnarp: SLU, Landscape Architecture (until 121231)

[img]
Preview
PDF
17MB

Abstract

The work presented here aims to give the owners of
Château du Grand Val, Roland and Marie Nilsson
d’Aubigné an integrated creative forest management plan
in which their goals with the property is heeded, and
where the plan is so clear that they can follow it without
much difficulty.
This work has come about through the normal processes
of forest management plans, landscape architectural
proposals as well as through field trips, field and
literature studies, and our combined experience from
our studies. The study visits, both on location in Brittany,
France, but also in other places, as for instance Högestad,
has provided the background information that formed
the basis of our analysis and the proposal that is derived thereof. Some suggestions, which we consider important
to the overall impression of the property, is provided a
more focused and detailed solution, while other parts,
which are important but can either benefit from having
dynamics in the design process or will be adapted to
adjacent sites, are developed using a more general
approach. In some cases several possible development
principles are presented.
The proposal presents a detailed plan for the
management of the forest from the experience, wildlife
and forestry economic standpoint. The results are
presented in both text and illustrations. Emphasis was
put to promote balance between the three aspects of the
forest so that all three reach optimal conditions.

,

Detta självständiga arbete syftar till att ge ägarna till
Château du Grand Val, Roland och Marie Nilsson
d ́Aubigne en integrerad gestaltande skogsbruksplan
där deras mål med fastigheten är hörsammade och
där planen är så tydlig att de kan följa den utan större
svårighet.
Genom studiebesök, fält- och litteraturstudier samt
vår samlade erfarenhet från våra studier har detta
arbete kommit till genom sedvanliga processer för
skogsbruksplaner samt landskapsarkitektoniska förslag.
Studiebesöken, både på plats i Bretagne, Frankrike,
men även på andra platser som Högestad har gett den
bakgrundsinformation som sedan legat till grund för
våra analyser och de ur analyserna komna förslagen.
Vissa förslag, som vi anser viktiga för helhetsintrycket
på godset, ges en mer fokuserad och detaljerad lösning,
medan andra delar, som är viktiga men som antingen
kan gagnas av att ha dynamik i gestaltandet eller som
kommer behöva anpassas efter andra platsers utveckling
ges en mer generell gestaltande plan och i vissa fall flera
möjliga utvecklingsprinciper.
Det förslag som presenteras här är en utförlig plan för
brukandet av skogen ur upplevelse, viltvårdande och
skogsekonomisk synvinkel. Resultatet redovisas i både
text och illustrationer. Tonvikten har legat på att främja
balans mellan de tre aspekterna av skogen så att alla tre
når optimala förutsättningar.

Main title:Ett slott i romantikens lövsal
Subtitle:skogsutveckling på Château du Grand Val - att utveckla en integrerad gestaltande skogsbruksplan
Authors:Håkansson, Carin and Pihel, Johan
Supervisor:Gustavsson, Roland
Examiner:Busse Nielsen, Anders and Gustafsson, Pär
Series:Självständigt arbete vid LTJ-fakulteten, SLU
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2011
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:YLARK Landscape Architecture Programme (admitted before July 1, 2007) 300 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Landscape Architecture (until 121231)
Keywords:integration, gestaltning, skogsbruksplan, Château du Grand Val, upplevelser, viltvård
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-3
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-3
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Forestry - General aspects
Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:04 Apr 2011 05:46
Metadata Last Modified:20 Apr 2012 14:18

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics