Home About Browse Search
Svenska


Kullinger, Jenni, 2012. Stig in! : gestaltningsförslag för entréer till Markaskogen - ett tätortsnära naturreservat i Örebro. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Urban and Rural Development

[img]
Preview
PDF
4MB

Abstract

Syftet med det här arbetet är visa hur gestaltning kan
synliggöra natur. Syft et är således också att visa på hur
gestaltning kan öka värdet på natur genom att synliggöra
det.

Metoden har i detta arbete varit inventering på plats
med fotografering, analys med inventering som stöd
och med tre olika analysmetoder som grund, en specifik
gestaltningsmetod, skissarbete i text och i bild samt inhämtande av kunskap och inspiration från olika skriftliga, muntliga och i bild värdefulla källor.
Teoridelen av arbetet behandlar vad en entré är och dess
funktion. Här diskuteras också vad naturen betyder för
människan och vår syn på denna. Det vilda ställs ofta
mot det ordnade både i en allmän historisk kontext och
i landskapsarkitekturen. Hur vi skyddar och respekterar
naturen undersöks också, vilket även kan ses i gestaltandet
av denna. Att vi ofta tenderar att se natur som en
passiv roll i samhällsutvecklingen är någonting som tyvärr
ofta förekommer. Människan ses som den drivande
parten när det i själva verket kanske är naturen som är
katalysatorn. Det är också naturen och platsen som är
drivkraft en bakom arbetets resultatdel. Genom platsen
och dess historia ligger identiteten.
Resultatet har mynnat ut i ett gestaltningsförslag till
entréer för fem olika platser i norra delen av naturreservatet. Vart och ett av dessa har haft olika motton
och koncept. Mottot hanterar olika sätt att visa natur,
vilka grundar sig på bakgrundsstudierna. Konceptet är
mottot förankrat till platsen och realiserat i gestaltningsförslaget.

Målsättningen är att synliggöra reservatet, öka antalet besökare och höja intresset för natur och ekologi. Förhoppningen är ett ökat socialt, ekologiskt och ekonomiskt värde som följd.

Main title:Stig in!
Subtitle:gestaltningsförslag för entréer till Markaskogen - ett tätortsnära naturreservat i Örebro
Authors:Kullinger, Jenni
Supervisor:Sandqvist, Sofia
Examiner:Lisitzin, Katri and Åkerblom, Petter
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2012
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:YLARK Landscape Architecture Programme (admitted before July 1, 2007) 300 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development
Keywords:Gestaltning, visa natur, natur, naturreservat, skyddad natur, naturskydd, entré, entréområde, hauxner
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-1526
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-1526
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:20 Aug 2012 09:12
Metadata Last Modified:20 Aug 2012 09:12

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics