Home About Browse Search
Svenska


Liljeström, Cecilia and Persson, Maria, 2014. Development of green space in Dar es Salaam, Tanzania. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Urban and Rural Development

[img]
Preview
PDF
22MB

Abstract

In Dar es Salaam, as in many cities in developing countries, green areas are decreasing due to the fact that the growth of buildings, infrastructure and services has become a priority. As the population increases more buildings and infrastructure are needed and much of the building activity takes the form of uncontrolled settlements, which encroaches the public green space. Dar es Salaam has approximately three million inhabitants, of which about 70 percent are living in informal settlements.
The aim with this study is to make a design proposal for a park and recreation area where the Msimbazi river basin in the centre of Dar es Salaam is today.
The basin consist of a few playing fields, footpaths and some urban farming, but apart from this it mostly consists of unused grasslands, swamps and forests. Because it is an unsafe place and badly connected to the rest of the city infrastructure, it has become a barrier. The annual flood combined with the constant still shallow water creates a good breading ground for malaria mosquitoes. Another problem is that waste is being dumped there.

The proposal focuses on turning the area into a safe and well used place that could contribute to the everyday lives of the people in Dar es Salaam. The proposal focuses on improving the park socially, environmentally and physically.
Socially- Work possibilities within the park. To make the area feel safer several activities have been added, parts have been opened up and there is a military station.
Environmentally- Creating recycling stations and keeping the area clean. The indigenous plant species will be saved.
Physically- New paths will make the area seem less like a barrier. To stop the informal settlements from spreading a defined border has been created. The floods can be stopped or more controlled and the still water removed.
Since there is no money to invest in the development of a new park, there is in the proposal a new residential area that will finance parts of the park.

,

I Dar es Salaam håller, precis som i många andra städer i utvecklingsländer, grönområden på att försvinna. I dessa städer sker ofta en kraftig urbanisering vilket gör att infrastruktur, företag och bostäder utvecklas i snabb takt, ofta på en bekostnad av städernas grönytor. Urbaniseringen är ofta så kraftig att den planerade bostadstillbyggnaden inte hänger med vilket resulterar i att kåkstäder växer fram, ofta på offentliga grönområden. Av Dar es Salaams dryga 3 millioner invånare så bor ungefär 70 procent i kåkstäder. Syftet med det här arbetet är att genom ett gestaltningsförslag föreslå hur man kan omvandla Msimbazi river basin i centrala Dar es Salaam, Tanzania till ett parkområde.
Inom området finns bland annat sport fält, en nationell talarplats, gångvägar och lite stadsodling, men förutom detta består ytan mest av skog, träsk och gräsmarker.
Eftersom det är ett otryggt område som har dåliga kopplingar till resten av staden har det blivit en barriär. Varje år inkräktar kåkstäderna lite mer på ytan. Eftersom området översvämmas samt har mycket stillastående grunt vatten är det en god förökningsplats för malariamyggor. Det slängs också mycket sopor i området.

Förslaget fokuserar på att förbättra området socialt, ekologiskt och ekonomiskt samt att förbättra de fysiska förutsättningarna och bli till en tillgång för stadens invånare.

Socialt- Jobbtillfällen skapas, aktiviteter har lags till, vissa områden har öppnats upp och en militäranläggning har förlagts dit.
Ekologiskt- Återvinningsstationer placeras in och området hålls rent. Bara inhemska växter kommer att användas vilket gynnar det lokala ekosystemet.

Fysiskt- Nya gångstråk som kopplar ihop de olika stadsdelarna anläggs. För att stoppa kåkstädernas utbredning skapas en tydlig gräns. Inga eller mer kontrollerade översvämningar. Eftersom det inte finns några pengar att investera i en ny park, finns ett nytt bostadsområde som ska finansiera delar av parken.

Main title:Development of green space in Dar es Salaam, Tanzania
Authors:Liljeström, Cecilia and Persson, Maria
Supervisor:Sandqvist, Sofia and Mrema, Liberatus
Examiner:Johansson, Rolf and Msangi, Daniel Eliwaha
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2014
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:YLARK Landscape Architecture Programme (admitted before July 1, 2007) 300 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development
Keywords:Urban development, developing countries, Tanzania, park
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-3168
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-3168
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:English
Deposited On:02 Apr 2014 11:55
Metadata Last Modified:02 Apr 2014 11:55

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics