Home About Browse Search
Svenska


Rumpunen, Eeva, 2011. Energi med fokus på synergi : fallstudie: Lunds Tekniska Högskolas campusområde. Second cycle, A2E. Alnarp: SLU, Landscape Architecture (until 121231)

[img]
Preview
PDF
2MB

Abstract

Energiarbete handlar inte bara om att energieffektivisera byggnaderna utan även om att skapa platser med god energi som gör att vi mår bra och vill vistas där. Vid energi- och miljöarbete där utemiljön är det centrala arbetsmaterialet kan man få fl era synergieffekter. Energi finns överallt. Det handlar inte bara om att gröna tak och väggar kan ha en isolerande funktion, utan på köpet får man mer funktionsanpassade utemiljöer som kan förbättra livsmiljön.

Genom att klimatplanera, som innebär att vi på smarta sätt planerar utemiljön och använder oss av träd, buskar, klätterväxter, grönytor, dagvatt en och refl ekterande
material kan vi minska behovet av energi egentligen utan att förändra vårt beteende. Däremot behöver vi dessutom ändra vårt beteende för att uppnå en större effekt av klimatplaneringen. Vi behöver bli mer klimatmedvetna och detta kan vi bara bli om vi fortsätter att utbilda oss i tekniker och metoder för planeringen av utemiljön som medger ett både lokalt och globalt tänkande. En tankemodell som utgår från energi effektivisering av en byggnad och som ringar på vattnet också sätter byggnaden i relation till omvärlden, allt från närmiljön till det globala perspektivet, utgör ramen i arbetet. Tankemodellen används i arbetet på fallstudieområdet som är Lunds Tekniska Högskolas campusområde, vars fastighetsägare är Akademiska Hus Syd AB i Lund. Designexempel så som en solavskärmning, en grön vägg och grönt tak samt en läplantering, visar hur utemiljön kan användas i energiarbetet.

Att arbeta strategiskt med energi- och miljöarbete kräver en läroprocess och ett engagemang från anställda på Akademiska Hus, men även av studenter och hyresgäster. Det krävs ett gränsöverskridande samarbete.

Nyckelord: energi, landskap, klimat, klimatplanering, landskapsarkitektur, design

,

Energy efficiency must not only be about the buildings, but the surroundings as well. It can involve shadows from trees, green roofs, vegetated facades, planted shelters
with trees and shrubs, as well as the use of daylight and handling of storm water locally. All these methods will not only make the building more energy effi cient, but also give synergy effects. For example, vegetated facades do not only have an insulated effect of the building, but will also improve the urban microclimate and contribute to a more pleasant environment as well as reducing the ecological footprint. Energy is not only about the heating and cooling system of the building but also your internal energy, the energy resting with the sense of a place. A healthier habitat for both humans and animals will be created. The basic issue is that we use too much energy
and we need to change our behaviour. By planning the use of green structure in an innovative way when making a building more energy effi cient the energy demand can be reduced without changing our behaviour. But we also need to change our behaviour to get a greater effect. To get all the synergy effects in place it is important to understand why we need to think about energy. The idea of how local and global acts influence each other is conceptualized into a model with ripples, where the building is placed in the center and the surrounding world is visualized in the outermost ring.

A case study is focused on the Campus area at Lund University, and the possible measures that can be taken by the property owner Akademiska Hus Syd AB. The case study illustrates how the model can be applied in order to put focus on both energy efficiency and the synergy effects that can be generated through holistic thinking.
The result of the case study shows that it is possible to use the green structure in order to make the buildings more energy effi cient. The effect will depend on how much
you change the micro climate that surrounds the buildings and by engagement of Akademiska Hus, Lund University and the students in the process of positive change. This work illustrates how a cooperative learning process is needed in order to create new thinking and new possibilities.

Keywords: energy, landscape, climate, climate planning, landscape architecture, design, bioclimatic architecture

Main title:Energi med fokus på synergi
Subtitle:fallstudie: Lunds Tekniska Högskolas campusområde
Authors:Rumpunen, Eeva
Supervisor:Hammarlund, Karin
Examiner:Larsson, Anders and Nord, Jenny
Series:Självständigt arbete vid LTJ-fakulteten, SLU
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2011
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:YLARK Landscape Architecture Programme (admitted before July 1, 2007) 300 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Landscape Architecture (until 121231)
Keywords:energi, landskap, klimat, klimatplanering, landskapsarkitektur, design, energy, landscape, climate, climate planning, landscape architecture, design, bioclimatic architecture
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-384
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-384
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Energy resources management
Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:28 Jun 2011 05:40
Metadata Last Modified:20 Apr 2012 14:20

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics