Home About Browse Search
Svenska


Lindh, Hanna, 2010. Att inspirera till lek på en lekplats i Kumla. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Urban and Rural Development

[img]
Preview
PDF
8MB

Abstract

Detta examensarbete innehåller förslag till riktlinjer för
gestaltning av en lekplats för fl er än bara yngre barn. Det
innehåller också ett gestaltningsprogram för en lekplats
i Kumla, Örebro län. Utgångspunkten för lekplatsen
i Kumla är att den plats som gestaltas ska locka inte
endast yngre barn, utan även ungdomar och vuxna till
lek. Gestaltningsförslaget formades utifrån de riktlinjer
som jag kommit fram till och som redovisas i arbetets
första del. Dessa tankar om en bredare ambition för en
lekplats väcktes av stadsträdgårdsmästare Edit Ugrai,
Kumla, som jag också haft kontakt med under arbetets
gång.

Gestaltningen förbereddes genom studier av
litteratur, deltagande i konferensen ”Lekplatsens nya
kläder” arrangerad av Movium samt genomförandet
av en workshop. Inriktningen var först att förstå hur
lek kan defi nieras samt även att söka information från
liknande tidigare arbeten. Workshopen planerades under
våren och genomfördes i juni 2009. Deltagarna hade
arbetsmässig anknytning till Kumla kommunkontor och
stort infl ytande på om ett projekt av detta slag ska kunna
förverkligas. Resultatet av workshopen har haft stor
påverkan på förslaget.

Deltagarna visade stort intresse för att framföra sina
åsikter om lek och lekplatser. Deras slutsats var att det är
viktigt med olika slags material och varierad vegetation
för att stimulera interaktion mellan de som leker.

Med utgångspunkt från litteraturen och workshopen
har jag sammanfattat en defi nition för lek som lyder:
Lek är en mållös handling som skapar njutning för stunden. I lek finns en blandning av spänning och glädje. Leken drivs framåt av utmaningar.

Jag anser att det är viktigt att lekobjekten anpassas
genom storlek och svårighetsgrad för att ungdomar och
vuxna aktivt ska leka på en plats.

Programmet för en lekplats i Kumla kan
förhoppningsvis inspirera landskapsarkitekter och
planerare till en vidare syn på gestaltning av lekplatser.
Jag hoppas nu att förslaget till en lekplats i Kumla följs
upp med en utställning så att allmänheten får möjlighet
att framföra sina synpunkter.

Main title:Att inspirera till lek på en lekplats i Kumla
Authors:Lindh, Hanna
Supervisor:Myhr, Ulla and Ugrai, Edit
Examiner:Åkerblom, Petter
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2010
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:YLARK Landscape Architecture Programme (admitted before July 1, 2007) 300 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development
Keywords:lek, lekplats, lekredskap, utmaning, rörelse, barn, ungdom, vuxen, workshop, Kumla kommun
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-8-453
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-8-453
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Social sciences, humanities and education
Language:Swedish
Deposited On:16 Mar 2010 07:12
Metadata Last Modified:20 Apr 2012 14:11

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics