Home About Browse Search
Svenska


Olsson, Hanna, 2012. Integrated Green Spaces in Urban Areas : a case study of inner Brisbane. Second cycle, A2E. Alnarp: SLU, Landscape Architecture (until 121231)

[img]
Preview
PDF
802kB

Abstract

The review of Integrated green spaces in urban areas – A case study of
inner Brisbane highlight the significance of addressing characteristics,
qualities and landscape values in our outdoor environment. The importance
of green spaces to the wellbeing of people in the city and the ecological,
social and cultural values they carry are widely recognised in the
field of urban and regional planning. At the same time population growth,
climate change and urban development put planners and scientists in a
challenging position where new solutions must be put on the agenda in
order to accomplish sustainability. Open space strategies, collaboration
between stakeholders, public participation, learn from earlier failings and
a “value-led” approach facilitate the managing of open space.
Brisbane is located in the fastest growing metropolitan region in Australia.
The city´s open space landscapes offer cultural, geographical, recreational,
social and scenic amenity assets, which make a major contribution
to the regions identity they a wide world known for. Landscape values
within open space highly improve liveability and quality of life for all residents.
The operated case study of two parks in inner Brisbane, South Bank
Parklands and the City Botanic Gardens show the wide range of different
characteristics included in the design. The qualities and the characteristics
found in landscapes, parks and gardens are essential for the usage and
the attractiveness. By addressing perceived dimensions in green spaces,
strengths, weaknesses, opportunities and threats can be further evaluated.
Only an integrated and well-designed open space system can meet
the needs of a growing and changing community.

,

Arbetet “Integrated grönstruktur i urbana områden - en fallstudie över
centrala Brisbane” betona vikten av att kartlägga karaktärer, kvaliteter
och landskapvärden i vår utemiljö. Fördelarna med att integrera grönstruktur
i stadsmiljöer för vårt välbefinnand och de ekologiska, sociala
och kulturella värderingar de bär är allmänt erkända inom urban och
regional planering. Befolkningstillväxt, klimatförändringar och urbanisering
sätter planerare och forskare i en utmanande position där nya lösningar
måste sättas på dagordningen för att åstadkomma hållbarhet. Tydligt
utvecklade strategier, samarbete mellan aktörer, allmänhetens deltagande
och ett “värde-baserat” beslutsfattande ger ökade positiva resultat för
hantering av grönstrukturplanering.
Brisbane tillhör den snabbast växande storstadsregion i Australien.
Stadens öppna landskap erbjuder kulturella, geografiska, sociala och rekreativa
kvaliteter som bidrag till regionens välkända identitet. Landskapets
värden inom grönstrukturen förbättrar livskvalitet för alla invånare.
Den genomförda fallstudie av två parker i centrala Brisbane, South Bank
Parklands och the City Botanic Gardens visar på flera olika karaktärer i sin
fysiska utformning. De kvaliteter och egenskaper som finns i landskapet, i
våra parker och trädgårdar är väsentliga för användningen och attraktionskraften.
Genom att kartlägga olika “upplevelsevärden” i grönstrukturen
så kan man få fram en analysbild av områdets styrkor, svagheter, möjligheter
och hot. Endast en integrerad och väl utformad grönstruktur kan
möta behoven hos ett växande och föränderligt samhälle.

Main title:Integrated Green Spaces in Urban Areas
Subtitle:a case study of inner Brisbane
Authors:Olsson, Hanna
Supervisor:Gyllin, Mats
Examiner:Delshammar, Tim and Haaland, Christine
Series:Självständigt arbete vid LTJ-fakulteten, SLU
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2012
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:YLARK Landscape Architecture Programme (admitted before July 1, 2007) 300 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Landscape Architecture (until 121231)
Keywords:Green space, perceived dimensions, Brisbane, challenges, design, planning, characteristics, SWOT, landscape values
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-1072
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-1072
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:English
Deposited On:19 Apr 2012 07:34
Metadata Last Modified:06 Oct 2012 15:56

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics