Home About Browse Search
Svenska


Enbom, Susanne, 2012. Likriktat = Lekriktat? : en studie av lekplatser och lekredskap, deras lekvärden och utvecklingsmöjligheter ur ett landskapsarkitektperspektiv. Second cycle, A2E. Alnarp: SLU, Landscape Architecture (until 121231)

[img]
Preview
PDF
11MB

Abstract

Uppsatsen behandlar utseendet och användningsfrekvensen hos lekplatser och lekredskap. Skarp kritik riktas mot deras potential att gynna olika former av lek och det argumenteras för huruvida de faktiskt används.
Arbetets mål är att undersöka hur man som landskapsarkitekt kan arbeta med lekredskap på ett mer mångsidigt och kreativt sätt än vad som görs idag. Syftet med arbetet är att föreslå strategier för hur lekredskap kan förbättras så att lekplatser ska bli så attraktiva som möjligt för barn och deras familjer.
Arbetet utgår ifrån att lek är viktigt för barns utveckling och inkluderar en kort introduktion till detta baserat på litteraturstudier. Vidare diskussioner kring lek på offentliga lekplatser med avseende till lekvärde och lekbehov förs med hänvisning till litteraturstudier. Säkerhetsstandarden SS-EN 1176-1177 ges särskilt utrymme för att påvisa fördelar och nackdelar som standarden medfört på lekplatser och lekredskap. Med utgångspunkt i litteraturen föreslås sex strategier för hur potentiella förbättringar kan göras hos lekplatser och lekredskap. Utifrån valda strategier ritas en serie nya lekredskap. Lekredskapen förväntas förbättra brukares behov avseende användning och lekbarhet men även arkitekters behov av friare ramar för hur lekredskapen får användas i gestaltningen.

,

This thesis reviews the current design and use of playgrounds and play equipment. Strong critique is raised against their potential to support different sorts of play and it is argued weather or not these playgrounds are being used at all.
The goal of this thesis is to investigate how landscape architects can have a more flexible and creative approach towards play equipment in the future. The aim is to suggest strategies for how play equipment can be improved to be as attractive as possible for children and their families.
The introduction argues that children’s play is important for their develoment, siting several relevant studies. Further discussions regarding play in public playgrounds are based on academic literature. The safety standard SS-EN 1176-1177 is of special interest in terms of the positive and negative impacts of this standard on playgrounds. From the research, six strategies are suggested for potential improvement of playgrounds and play equipment. Of these, three strategies are chosen and a new set of playground equipment is proposed based on them.
By anchoring the design of this new playground equipment in my research, it is my hope to allow architects more freedom when designing playgrounds. This new standard of play equipment would not only meet users’ needs but would thereby improve the playability and usability of playgrounds as a whole.

Main title:Likriktat = Lekriktat?
Subtitle:en studie av lekplatser och lekredskap, deras lekvärden och utvecklingsmöjligheter ur ett landskapsarkitektperspektiv
Authors:Enbom, Susanne
Supervisor:Jansson, Märit and Hultström, Martin and Rolf, Kaj
Examiner:Gustavsson , Eva and Kyin, Maria
Series:Självständigt arbete vid LTJ-fakulteten, SLU
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2012
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:YLARK Landscape Architecture Programme (admitted before July 1, 2007) 300 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Landscape Architecture (until 121231)
Keywords:barn, design, landskap, lek, lekplats, lekredskap, utelek
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-1795
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-1795
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:24 Oct 2012 05:38
Metadata Last Modified:24 Oct 2012 05:38

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics