Home About Browse Search
Svenska


Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Year of Publication | Volume/Sequential designation | Creators | No Grouping
Jump to: 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024
Number of items: 43.

2018

Boglind, Gunnar and Gyllengahm, Karin, 2018. Lönsamhetsanalys av biomassafokuserad skötsel för contortatall : en ekonomisk analys av olika skötselstrategier. First cycle, G2E. Umeå: (S) > Dept. of Forest Economics

Ekegren Hällgren, Andreas and Essebro, Ludvig, 2018. Lojalitet och engagemang för skogsägareföreningen i en ny tid : en fallstudie om medlemmar i Norra Skogsägarna. First cycle, G2E. Umeå: (S) > Dept. of Forest Economics

Hallström, Philip and Nylander, Gustav, 2018. Ekonomisk analys av olika metoder att transportera flisad GROT från skogen till industrin via NLC Storuman. First cycle, G2E. Umeå: (S) > Dept. of Forest Economics

Holfve, Viktor, 2018. En analys av äganderätten och intrångsersättning. First cycle, G2E. Umeå: (S) > Dept. of Forest Economics

2019

Bertills, Mathilda and Hilmersson, Frida, 2019. Gender equality in the forest sector will happen - but when?. First cycle, G2E. Umeå: (S) > Dept. of Forest Resource Management

Billefält, Björn and Olsson, Mikael, 2019. Hållbarhet i arbetet : fallstudie ur ett medarbetarperspektiv. First cycle, G2E. Umeå: (S) > Dept. of Forest Economics

Dahl, Petter and Sparrevik, Gustaf, 2019. Skogslagstiftning för en ny tid : avkastning för olika lagstiftningsscenarion i Litauen. First cycle, G2E. Umeå: (S) > Dept. of Forest Economics

Hermansson, Ellika and Strömvall Nyberg, Therése, 2019. Mot en ny framtid : en granskning av samarbeten och förbättringsmöjligheter mellan företag. First cycle, G2E. Umeå: (S) > Dept. of Forest Resource Management

Johannesson, Karl and Näslund, Richard, 2019. Biokol som produkt inom skogsbruket : en hållbar produkt med många fördelar. First cycle, G2E. Umeå: (S) > Dept. of Forest Economics

Söderlund, Martin, 2019. Hur kommuniceras klimatfördelarna med att bygga flerbostadshus i trä. First cycle, G2E. Umeå: (S) > Dept. of Forest Economics

2020

Algotsson, Julia, 2020. Varumärkesbyggande säljstöd för virkesköpare i skogsbranschen : en fallstudie om Martinsons Skogshandbok. First cycle, G2E. Umeå: (S) > Dept. of Forest Economics

Eriksson, Per, 2020. Digitala skogsbruksplanen i den operativa verksamheten : en fallstudie på den digitala skogsplanens roll i den operativa verksamheten samt attityden gentemot verktyget. First cycle, G2E. Umeå: (S) > Dept. of Forest Economics

Ljudén, Axel and Rubensson, Nils, 2020. Hur hanterar den svenska skogsbranschen Brexit? : en kvalitativ studie med fokus på svenska sågverksföretag. First cycle, G2E. Umeå: (S) > Dept. of Forest Economics

Nyström, Albin and Nytell, Anders, 2020. Att mäta och jämföra hållbarhet : en fallstudie av tre svenska skogsbolag. First cycle, G2E. Umeå: (S) > Dept. of Forest Economics

2021

Andersson, Sofia, 2021. Ekonomisk jämförelse mellan certifierat och ocertifierat skogsbruk. First cycle, G2E. Umeå: (S) > Dept. of Forest Economics

Hernblom, Clara and Häggberg, Emma, 2021. Privata enskilda markägares inställning till skogscertifiering : en intervjustudie om fördelar och nackdelar ur ett markägarperspektiv. First cycle, G2E. Umeå: (S) > Dept. of Forest Economics

Hurtig, Adam and Åkersten, Jacob, 2021. Värdering av bolagsmark : Företag och värderares syn på olika värderingsmetoder. First cycle, G2E. Umeå: (S) > Dept. of Forest Economics

Löwenhielm, Gustav, 2021. Alternativ användning av skogsmark vid Forssjöområdet : ekonomiska konsekvenser vid olika skötselalternativ. First cycle, G2E. Umeå: (S) > Dept. of Forest Economics

Sjölund, Alice and Tornberg, Tyra, 2021. Mäklarens syn på flerbostadshus i trä : en jämförelse av mäklarroller. First cycle, G2E. Umeå: (S) > Dept. of Forest Economics

Sköld, Carl and Stenberg, Markus, 2021. Värdering av skogsbruksfastigheter : hur skiljer sig värderingsprocessen mellan olika fastighetsmäklare?. First cycle, G2E. Umeå: (S) > Dept. of Forest Economics

2022

Andersson, Ludvig and Nilsson, Axel, 2022. Fire insurance in Sweden from an individual owner’s perspective : a cost benefit analysis. First cycle, G2E. Umeå: (S) > Dept. of Forest Economics

Bjelkered, Ella and Bäckman, Isak, 2022. Lönsamhet i småskalig kraftvärmeproduktion : alternativ användning av skogsbränsle. First cycle, G2E. Umeå: (S) > Dept. of Forest Economics

Granath, Jakob and Söderström, Mattis, 2022. Hyggesfritt skogsbruk : ekonomisk inverkan på skogsbruket. First cycle, G2E. Umeå: (S) > Dept. of Forest Economics

Grele, Ellinor and Larsson, Sara and Lindgren, Julia, 2022. Attitydstudie kring avsättningar och kolinlagring : privata enskilda skogsägare. First cycle, G2E. Umeå: (S) > Dept. of Forest Economics

Lindquist, Albin, 2022. Lärkens framtid i svensk förädlingsindustri : råvaruförsörjning och efterfrågan. First cycle, G2E. Umeå: (S) > Dept. of Forest Economics

Persson, Emma, 2022. Adhesives for the future : differentiation of products in construction materials focusing on the case of wood-based panels. First cycle, G2E. Umeå: (S) > Dept. of Forest Economics

2023

Bäckman, Carl and Granlund, Viggo, 2023. Granbarkborrens inverkan på skogsfastigheters värdering. First cycle, G2E. Umeå: (S) > Dept. of Forest Economics

Egonson, Jessica and Wennerberg, Gustaf, 2023. Klimatkompensering i svenska skogar : lönsamhet i kolskogsbruk. First cycle, G2E. Umeå: (S) > Dept. of Forest Economics

Eriksson, Elliot and Lindholm, Anton, 2023. Investering i skogsbilvägar : en kvalitativ intervjustudie om investering i skogsbilvägar i det småskaliga skogsbruket. First cycle, G2E. Umeå: (S) > Dept. of Forest Economics

Eriksson, Lovisa and Nowik, Jakob, 2023. Skoglig certifiering, inverkan på företag och skogsägarföreningar. First cycle, G2E. Umeå: (S) > Dept. of Forest Economics

Grubbström, Thule and Janlert, Vera, 2023. Skogens produkter och dess rykte : konsumenters attityder till förnybara engångsartiklar och dess industriella sektor. First cycle, G2E. Umeå: (S) > Dept. of Forest Economics

Holmström, Carl and Thorell, Adam, 2023. Kommunikation och klimatpåverkan vid nybyggnation i Sverige : jämförelse mellan betong och träbyggnationer. First cycle, G2E. Umeå: (S) > Dept. of Forest Economics

Nordström, Rebecca, 2023. Snitselfri planering för precisionsskogsbruk : kostnadskalkyl för förbättrad digital traktplanering. First cycle, G2E. Uppsala: (S) > Dept. of Forest Economics

Olsson, Alexander, 2023. Sambandet mellan koldioxidutsläpp och nyckeltal. First cycle, G2E. Umeå: (S) > Dept. of Forest Economics

Sternö, Albin and Tegnér, Nils, 2023. Att bryta barriärer : marknadsföringsstrategier för att bredda del-tagandet inom högre studier. First cycle, G2E. Umeå: (S) > Dept. of Forest Economics

2024

Antfolk, Wilma and Olai, Tove, 2024. Hållbar utveckling i skogsbruket - operativa incitamentsstrukturer. First cycle, G2E. Uppsala: (S) > Dept. of Forest Economics

Apell, Felicia and Engström, Alva, 2024. Fritt utvecklad skog i stadsnära lägen : perspektiv utifrån kommunal förvaltning. First cycle, G2E. Uppsala: (S) > Dept. of Forest Economics

Boson, Sebastian and Engström, Erik, 2024. Gynnar hybridlärken skogsbruket? : främmande trädslag inom omställningen. First cycle, G2E. Uppsala: (S) > Dept. of Forest Economics

Eriksson, Oskar and Koebe, Erik, 2024. Taxonomiförordningens relation till lönsamhet. First cycle, G2E. Uppsala: (S) > Dept. of Forest Economics

Förander, Caroline and Gelotte, Tor, 2024. Skogshuggare och skogstuggare : reglering av bäverskador inom skogliga bolag. First cycle, G2E. Uppsala: (S) > Dept. of Forest Economics

Hellgren, Lukas and Sandwall Åhlin, David, 2024. Främmande trädslag i svenska skogar : rekreationsvärde och individers attityder. First cycle, G2E. Uppsala: (S) > Dept. of Forest Economics

Hård af Segerstad, Elsa and Silfver Östberg, Jonna, 2024. Hållbar utveckling i skogsstandarder : en fallstudie med fokus på jämställdhet. First cycle, G2E. Uppsala: (S) > Dept. of Forest Economics

Nyman, Joel and Ribom, Emil and Weidman, Otto, 2024. Attityder till att sälja kolkrediter : perspektiv från privata enskilda skogsägare. First cycle, G2E. Uppsala: (S) > Dept. of Forest Economics

This list was generated on Fri Jul 12 03:13:09 2024 CEST.