Home About Browse Search
Svenska


Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Number of items: 41.

Andersson, Hanna, 2016. Preferens fr vatten : en systematisk litteraturversikt. Second cycle, A1E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of People and Society

Andersson, Johanna, 2010. Upplevelser med hst : en miljpsykologisk studie p Island om ryttarens upplevelse av det omgivande landskapet, samspelet med hsten samt sin egen hlsa. Second cycle, A1E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of People and Society

Andersson, Sarah, 2008. Frn parkkaraktr till miljkaraktr : parkkaraktrerna som inventeringsunderlag fr hela landskapet. Second cycle, A1E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of People and Society

Becker, Mariana, 2015. Planeringsprocessens betydelse fr att skapa barnvnliga bostadsomrden : exemplet Hammarby Sjstad. Second cycle, A1E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of People and Society

Ben-Hamadou, Bente, 2010. Rgsveds Hlsotrdgrd : et restorativt milj for de ldre . Second cycle, A1E. SLU, Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of People and Society

Berlin, Anna, 2018. Biodling som terhmtning?. Second cycle, A1E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of People and Society

Bjrklund, Linda, 2013. Hinder och mjligheter fr naturreservat som hlsoresurs. Second cycle, A1E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of People and Society

Bhrner, Charlotte, 2012. Platsens betydelse i skolans pedagogiska rum - fr elever med speciella behov. Second cycle, A1E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of People and Society

Carlsson, Moa, 2015. Hr naturen hemma p akutsjukhus? : en kvalitativ studie om attityden till naturen i framtidens vrdmiljer inom Stockholms lns landsting. Second cycle, A1E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of People and Society

Dahlin, Linda, 2013. Takterrasser p en Rehabiliteringsmedicinsk klinik : behov hos personal och patienter - en kvantitativ och kvalitativ studie. Second cycle, A1E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of People and Society

Dickson, Linna, 2012. En terapitrdgrd bortom Atlanten : en fallstudie om North Carolina Botaniska Terapitrdgrd. Second cycle, A1E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Landscape Architecture (until 121231)

Eriksson, Anna, 2013. Naturskolans betydelse fr barns sociala utveckling. Second cycle, A1E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of People and Society

Gavard, Ina, 2012. ldres mjligheter till naturkontakt p det srskilda boendet : Older persons possibilities to contact with nature in nursing homes. Second cycle, A1E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of People and Society

Gudmundsson, Marie, 2013. Naturunderstdd rehabilitering och vardagens aktiviteter. Second cycle, A1E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of People and Society

Hagberg, Anna Kers, 2016. Grn prevention : en pedagogisk arbetsmetod i grna utomhusmiljer fr att skapa kreativa lrmiljer. Second cycle, A1E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of People and Society

Heij, Malin, 2013. Dialog fr trygg naturmilj vid frskolan. Second cycle, A1E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of People and Society

Hotine, Stina, 2016. Nature Assisted Workplace Environments : collaboration, creativity & restoration. Second cycle, A1E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of People and Society

Hgwall, Angelika, 2017. Nra dden upplevelser som inspiration till terhmtande trdgrdar. Second cycle, A1E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of People and Society

Ingard, Camilla, 2016. Utemiljns potential fr barn vid lekterapi p sjukhus. Second cycle, A1E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of People and Society

Isaksson, Caroline, 2014. Grna rum fr en kad livskvalitet hos gravt funktionshindrade. Second cycle, A1E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of People and Society

Israelsson Wennstig, Ellinor, 2014. Frn konferensrum till skogsglnta : en studie av hur grn milj pverkar neurologisk rehabilitering i form av kursverksamhet ur ett behandlarperspektiv. Second cycle, A1E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of People and Society

Jonsson , Britt-Marie, 2013. Naturen och kulturens betydelse nr du nr tredje ldern. Second cycle, A1E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of People and Society

Karlsdttir, Katrn, 2012. Children in their local everyday environment : child-led expeditions in Hammarby Sjstad. Second cycle, A1E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of People and Society

Lang Bohl Andersen, Sarah, 2013. Et psykoanalytisk undersgelse af rekreative naturoplevelser. Second cycle, A1E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of People and Society

Leer Jrgensen, Marie, 2011. Brugen af en sansehave ved et plejehjem for ldre med demens : organisatoriske og institutionelle forudstninger - En implementeringsanalyse. Second cycle, A1E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of People and Society

Levn, Kristina, 2016. Promenadmiljns betydelse vid problemlsning. First cycle, G1E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of People and Society

Lindgren, Britt, 2018. Skolgrdskvalitet som kommunal frga : en intervjustudie med fretrdare inom kommunal barn- och utbildningsfrvaltning. Second cycle, A1E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of People and Society

Moberg, Emma, 2013. Nr grset blir tillgngligt : en studie av den fysiska miljns roll vid srskilda boenden och daglig verksamhet. Second cycle, A1E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of People and Society

Nord, Anna-Karin, 2018. En fristad? : asylskandes perspektiv p utemiljn vid boende. Second cycle, A1E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of People and Society

Prejer, Martina, 2014. Grn omsorg p grd : meningsfull omsorg, aktivitetsvrdet i lantbruksmiljn. Second cycle, A1E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of People and Society

Rosander, Agnetha, 2014. Utevistelse vid ldreboende : mjligheter och hinder. Second cycle, A1E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of People and Society

Sandell, Angela, 2012. Begravningsplatsens potential som en meningsskapande och hlsofrmjande milj. Second cycle, A1E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of People and Society

Simicic, Mariana, 2015. Jmstllda urbana aktivitetsytor fr ungdomar : en fallstudie av Rosens Rosens rda matta i Rosengrd. Second cycle, A1E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Sinnett, Lizah, 2013. Hej Svea! : boendedialog om utemiljn som verktyg fr social hllbarhet i ett diversifierat bostadsomrde. Second cycle, A1E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of People and Society

Sjunner, Caroline, 2012. Natur och Informationsteknologi en lrande kombination? . Second cycle, A1E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of People and Society

Sder, Catarina, 2013. Den urbana grnskan : vision och verklighet. Second cycle, A1E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of People and Society

Tinglf, Lena, 2017. Balkongliv fr nytta och livsmening : en studie av vardagslivsstrategier och bostadsanpassning i fjrde ldern. Second cycle, A1E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of People and Society

Wedel, Maria, 2011. P dagordningen: Skolgrden : en fallstudie av skolgrdsutveckling inom projektet Grna Skolgrdar i Malm. Second cycle, A1E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of People and Society

Zaki, Muhsen, 2012. Grnstrken Lnkarna inom Stadens Grnstruktur . Second cycle, A1E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of People and Society

de Freitas, Susan, 2015. rummet : ett grnt strk fr hlsa och trygghet?. Second cycle, A1E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of People and Society

hman, Karin, 2018. Naturen som katalysator : en studie av yrkesverksammas perspektiv p naturens roll vid rehabilitering. Second cycle, A1E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of People and Society

This list was generated on Tue Dec 6 01:14:22 2022 CET.