Home About Browse Search
Svenska


Isaksson, Caroline, 2014. Gröna rum för en ökad livskvalitet hos gravt funktionshindrade. Second cycle, A1E. Alnarp: SLU, Dept. of People and Society

[img]
Preview
PDF
7MB

Abstract

Denna studie handlar om miljöns betydelse vid sinnesstimulering för personer med grava funktionshinder i så kallat snoezelrum. Snoezelen är ett alternativt
behandlingssätt där man arbetar med sinnesstimulering av några specifika sinnen i taget och för att inspirera till aktivitet och skapa en njutbar sensorisk upplevelse för
personen. Viktiga delar i detta behandlingsalternativ är att väcka nyfikenhet och få besökaren att känna självständighet och få ett ökat förtroende. I studien har tre verksamheter besökts som alla använder snoezelen som behandlingssätt. Intervjuer har genomförts med personal som dagligen arbetar med målgruppen och flera metoder för sinnesstimulering. Två föräldrar med barn som lever med grava funktionshinder och utvecklingsstörningar har deltagit i studien. En har deltagit genom en observation då samspelet mellan föräldern och barnet i ett snoezelrum
studerades. Resultatet visar att sinnesstimulering är en använd metod för att förhöja livskvalitén hos målgruppen som annars lever i en sinnesberövad värld på grund av
sina skador. Studiens verksamheter har väl utvecklade snoezelrum inomhus men alla saknar något motsvarande i en utemiljö. Resultatet innefattar förslag på aktiviteter
för en sinnesstimulerande trädgård. I diskussionen går författaren in på hur denna kunskap kan tillämpas vid utvecklandet av sinnesstimulerande miljöer utomhus och
hur detta i sin tur kan generera en ökad naturkontakt för målgruppen.

,

This study is about sensory stimulation for people with severve disabilities, in socalled snoezel room. Snoezelen is an alternative method of treatment which works
with sensory stimulation and to inspire activity and create an enjoyable sensory experience for the person. Key elements of this treatment is to arouse curiosity and
make the visitor feel independence and gain increased confidence. The study contains interviews with staff at three healthcare businesses, all using snoezelen as
treatment and interviews with two parents with children living with severe disabilities. One observation of the interaction between parent and child in a snoezel room where studied. The results show that sensory stimulation is a method used to enhance the quality of life of the target group who would otherwise live in a sensory deprived world because of their injuries. The study's healthcare businesses have well developed snoezelrum indoors but all are missing something similar in an outdoor environment. The result do also contains some suggestions for the design of a sensory garden. In the discussion, the author discusses how this knowledge can be applied in the development of sensory stimulating environments outdoors and how this in turn can result in an increase in natural contact with the target group.

Main title:Gröna rum för en ökad livskvalitet hos gravt funktionshindrade
Authors:Isaksson, Caroline
Supervisor:Mårtensson, Fredrika
Examiner:van den Bosch, Matilda
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2014
Level and depth descriptor:Second cycle, A1E
Student's programme affiliation:LG001 Nature, Health and Garden - Magister's Programme 60 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of People and Society
Keywords:miljöpsykologi, sinnesstimulering, snoezel, hälsofrämjande miljö, sinnesträdgård, funktionshinder
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-3941
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-3941
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Additional Information:Ämne: Landskapsplanering
Deposited On:23 Oct 2014 12:52
Metadata Last Modified:23 Oct 2014 12:52

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics