Home About Browse Search
Svenska


Andersson, Hanna, 2016. Preferens för vatten : en systematisk litteraturöversikt. Second cycle, A1E. Alnarp: SLU, Dept. of People and Society

[img]
Preview
PDF
758kB

Abstract

Vatten är viktigt för människans överlevnad och har under lång tid ansetts vara viktig för människans preferens för olika miljöer. Denna litteraturstudie har undersökt vad tidigare forskning kommit fram till i frågan om vatten har en viktig påverkan på människans preferens. Litteraturstudien resulterade i arton funna relevanta vetenskapliga artiklar publicerade mellan år 1977- 2013. Många av studierna var stillbildsstudier av vatten i landskapsmiljöer och ett mindre antal studier studerade preferens i urban miljö. Resultatet av litteraturstudien visar på en osäkerhet i materialet då flera studier i landskap i många fall har kommit fram till att vatten har en betydelse för preferens men andra studier har visat på en liten eller ingen effekt för preferens för vatten. Typen av vattenlandskap var en viktig faktor för preferens då exempelvis vattendrag i bergslandskap skattades högre än sankmark och förorenade vattendrag. Grönska och vegetation skattades ofta högre än vatten i preferensstudier. Fler studier i andra miljöer med olika metoder föreslås.

,

Water is important for the survival of mankind and is believed to be important for human preferences of different environments. In this study I have examined what previous research on human preference has concluded whether water is an important factor for human preference. The review finally included 18 studies published in scientific journals between 1977-2013. Pictures was often used to measure preference for water in landscapes and fewer studies were conducted in urban environments. The results of the literature review showed that most studies in landscapes had concluded that water increased the preference for the environment but other environments has showed little or no effect of water on preference. The type of waterscapes was also an important factor, mountain waterscapes was more preferred than swampy areas and contaminated water. Green vegetation was also concluded to be more important than water for humans on preference. More studies in other environments and with different methods are suggested.

Main title:Preferens för vatten
Subtitle:en systematisk litteraturöversikt
Authors:Andersson, Hanna
Supervisor:Hägerhäll, Caroline
Examiner:Mårtensson, Fredrika
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2016
Level and depth descriptor:Second cycle, A1E
Student's programme affiliation:LG001 Nature, Health and Garden - Magister's Programme 60 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of People and Society
Keywords:bedömning av landskap, preferens, miljöperception, visuella kvalitéer, vatten-miljöer
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-6015
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-6015
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Agrarian structure
Agricultural structures
Agricultural machinery and equipment
Language:Swedish
Deposited On:27 Oct 2016 14:56
Metadata Last Modified:27 Oct 2016 14:56

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics