Home About Browse Search
Svenska


Sööder, Catarina, 2013. Den urbana grönskan : vision och verklighet. Second cycle, A1E. Alnarp: SLU, Dept. of People and Society

[img]
Preview
PDF
2MB

Abstract

Den urbana grönskan är en förutsättning för en hållbar stad. Gröna ytor i den urbana miljön främjar hälsa och välbefinnande. De stimulerar till fysisk aktivitet och med rätt utformning kan de också vara en restorativ miljö, som motverkar och lindrar stress. Med en central placering är de
tillgängliga för alla människor. Stockholm står inför en period av stark tillväxt. Fram till år 2030 förväntas Stockholms folkmängd ha ökat med 200 000 människor. Tillväxten skapar nya behov av bostäder, en utbyggd infrastruktur och fler arbetsplatser och konkurrensen om marken ökar.

Med avstamp i forskning om parker och grönområdens betydelse för människor syftar undersökningen till att belysa den pågående stadsutvecklingen i Stockholm, utifrån planeringens perspektiv på den gröna miljöns roll i människors vardag. Undersökningen har baserats på
planeringsdokument från Stockholms stad och semistrukturerade kvalitativa intervjuer med tre
personer som är delaktiga i planering och förvaltning av den gröna stadsmiljön. Undersökningen visar att grön mark kommer att tas i anspråk för exploatering. Nya parker i stadens ytterområden ska anläggas istället och gröna strukturer i innerstaden är tänkta att göra Stockholm till en hälsosam stad att leva i. Fler människor kommer att vistas på en mindre grönyta vilket innebär att trängseln och slitaget kommer att öka. Både de visionära dokumenten och planerare nämner parkernas hälsosamma effekter och betydelse för människor. I verkligheten planeras för
bebyggelse på grön mark som både i dokument och i intervjuer nämns som viktiga för stadsbild och livskvalitet.

,

Green urban spaces are the prerequisite for a sustainable city. They promote health and wellbeing, encourage physical activity and with proper configuration they also reduce stress and provides psychological restoration. Stockholm is facing a period of strong urban expansion. The population will increase with 200 000 people by 2030. There is an increased demand for housing, infrastructure and workplace and the many needs will compete about space. Based on research on nature’s importance for health, the aim of this study is to explore how the urban planning of Stockholm city conceptualise the role of parks and urban greenery for city-dwellers’ daily life and how this is presented in planning documents for Stockholm’s expansion. The study is based on planning documents and interviews with three planners who have participated in the making of planning documents for a green Stockholm. The result shows that they are well aware of the positive impact nature has on human health, how this is reflected in the more visionary
documents, but also how the city plans to exploit green areas, which are mentioned as valuable both for the cityscape and for quality of life.

Main title:Den urbana grönskan
Subtitle:vision och verklighet
Authors:Sööder, Catarina
Supervisor:von Essen, Elisabeth
Examiner:Mårtensson, Fredrika
Series:Självständigt arbete vid LTJ-fakulteten, SLU
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2013
Level and depth descriptor:Second cycle, A1E
Student's programme affiliation:LG001 Nature, Health and Garden - Magister's Programme 60 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of People and Society
Keywords:Stockholm, promenadstad, stadsplanering, urban grönska, parker, natur och hälsa, restorativa miljöer
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-2949
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-2949
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:12 Dec 2013 15:58
Metadata Last Modified:12 Dec 2013 15:58

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics