Home About Browse Search
Svenska


Heij, Malin, 2013. Dialog för trygg naturmiljö vid förskolan. Second cycle, A1E. Alnarp: SLU, Dept. of People and Society

[img]
Preview
PDF
8MB

Abstract

Det finns inga hinder att utforma en trygg naturmiljö vid förskolan om det sker en samverkan mellan förvaltning, skötsel och förskola. Barn utforskar sin omgivning genom lek.

Inspirerande miljöer ger nya impulser till leken och naturmiljöer har de egenskaper som främjar fri äventyrlig fysisk aktivitet. Platser för lek ska vara utformade så att risker för olycksfall begränsas. Många av dagens förskolegårdar erbjuder inga utmaningar för barnen.
Att komplettera utemiljön med naturelement är möjlig att göra utan att säkerheten äventyras.

Dialog mellan förvaltning, skötsel och förskola är en förutsättning för en utveckling av utemiljön ska kunna ske. Det är viktigt att man har barnens behov i fokus och ser möjligheter istället för svårigheter. Slutsatser från fokusgrupper med olika aktörer visade hur en dialog
kring förslag på nya inslag av naturelement uppfattades leda till förslag som kunde bidra till en trygg och stimulerande utemiljö på förskolan.

,

There are no barriers to design a safe natural environment at preschool when management, care and preschool cooperate. Children explore their environment through play. Natural
environments provide new impulses and encourage free adventurous physical activity. Places for play should be designed so that risks of accidents is limited. Many of today's preschool playgrounds offer no challenges for the children. Supplementing with natural elements is
possible to do without compromising security. Dialogue between the management, care and preschool is a prerequisite for the development of the outdoor environment. It is important to have children's needs in mind and see opportunities instead of problems. Results from focus groups showed how a dialogue concerning implementation of natural elements were regarded
as contributing to suggestions that could make the outdoor environment at preschools safe and stimulating.

Main title:Dialog för trygg naturmiljö vid förskolan
Authors:Heij, Malin
Supervisor:Mårtensson, Fredrika
Examiner:Gyllin, Mats
Series:Självständigt arbete vid LTJ-fakulteten, SLU
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2013
Level and depth descriptor:Second cycle, A1E
Student's programme affiliation:LG001 Nature, Health and Garden - Magister's Programme 60 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of People and Society
Keywords:naturmiljö, förskolegårdar, trygghet, fokusgrupp, samverkan, dialog
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-3027
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-3027
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:11 Feb 2014 14:52
Metadata Last Modified:11 Feb 2014 14:52

Repository Staff Only: item control page