Home About Browse Search
Svenska


Björklund, Linda, 2013. Hinder och möjligheter för naturreservat som hälsoresurs. Second cycle, A1E. Alnarp: SLU, Dept. of People and Society

[img]
Preview
PDF
27MB

Abstract

Syftet med denna studie är att belysa förutsättningarna för att använda naturreservat som ett verktyg mot ohälsa utifrån tre viktiga samhällsinstanser: kommun, landsting och
länsstyrelse. Som metod har jag använt mig av tre kvalitativa intervjuer. Intervjuerna var
halvstrukturerade, spelades in, transkriberades och bearbetades med kvalitativ innehållsanalys där ansatsen var en blandning av induktion och deduktion. Resultatet
tyder på att de naturreservat som valts ut med omsorg om växter och djur, och där man satsat på tillgänglighet så väl ute i naturen som med information, kan verka som verktyg
mot såväl fysisk som psykisk ohälsa förutsatt att de tjänstemän som arbetar med samhällsutveckling och folkhälsa får de ekonomiska resurser och den utbildning som
behövs för utvecklingen samt att de värdesätter ett ökat samarbete.

,

The study aims to illuminate requirements to use nature reserve as a tool against illness from three major social institutions: the municipality, the county council, and the county administrative board. As method, I have used three qualitative interviews. The interviews were semi-structured, recorded, transcribed and processed using qualitative content analysis approach, which was a mixture of induktion and deduction. The results suggest
that the nature reserves, selected with care for plants and animals, and where an emphasis on accessibility as well as information outdoors, can act as a tool against physical and
mental health condition, but only if those who work with the development of society and public health may the have the financial resources and education required for
development and value increased cooperation.

Main title:Hinder och möjligheter för naturreservat som hälsoresurs
Authors:Björklund, Linda
Supervisor:Gyllin, Mats
Examiner:Hägerhäll, Caroline
Series:Självständigt arbete vid LTJ-fakulteten, SLU
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2013
Level and depth descriptor:Second cycle, A1E
Student's programme affiliation:LG001 Nature, Health and Garden - Magister's Programme 60 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of People and Society
Keywords:tillgänglighet, naturreservat, friluftsliv, miljöpsykologi, utveckling, skog, natur, hälsa
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-2632
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-2632
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:19 Aug 2013 13:30
Metadata Last Modified:19 Aug 2013 13:30

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics