Home About Browse Search
Svenska


Ingard, Camilla, 2016. Utemiljöns potential för barn vid lekterapi på sjukhus. Second cycle, A1E. Alnarp: SLU, Dept. of People and Society

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

I föreliggande studie undersöks vilka särskilda behov barn som vistas på sjukhus har av utemiljö, med specifikt fokus på utemiljöns utvecklingsmöjligheter. Undersökningen pekar på hur utemiljön i anslutning till lekterapin på Sachsska barnsjukhuset i Stockholm skulle kunna stötta verksamheten och hur miljöpsykologiska perspektiv kan bidra i sammanhanget. Genom intervjuer och gåturer med verksamma i lekterapin, beskrivs deras tankar och idéer om förbättringsområden av utemiljön. Vidare diskuteras det lekterapeutiska perspektivet med belysning från det miljöpsykologiska fältet. Resultatet i empiriska studien visar att verksamhetens utemiljö brister i många avseenden, varför olika förslag på förbättringsområden föreslås för att kunna ge barnen som vistas på sjukhus en hemlik, restorativ och återhämtande utemiljö. I rapportens sista del diskuteras det hur kunskap om återhämtande utemiljöer kan införlivas i lekterapins utemiljö, och med det skapa en restorativ plats för alla barn, oavsett ålder, som vistas på sjukhuset.

,

In this study we investigate the specific requirements children who are admitted to hospital have with regards the outdoor environment, with a particular focus the development opportunities of the outdoor environment for children. The study highlights how the outdoor environment can, in connection to the play therapy offered at Sachsska children’s hospital based in Stockholm, support the healing process and how environmental psychological perspectives can contribute in this context. Through interviews and walking interviews with the individuals involved in play therapy, their thoughts and ideas are described about what improvements could be made to the outdoor environment. Furthermore, the play therapy perspective is discussed from an environmental psychology perspective. The results in the empirical studies show that the Sachsska children’s hospital has deficiencies in a number of respects and various suggestions for improvements are proposed in order to give the children staying at the hospital a homelike outer environment that supports recovery and restoration. In the last part of the study it is discussed how knowledge about restorative outdoor environments can be incorporated in to play therapy’s outdoor environment, and by doing so, creating a restorative place for all the children, regardless of age, staying at the hospital.

Main title:Utemiljöns potential för barn vid lekterapi på sjukhus
Authors:Ingard, Camilla
Supervisor:Mårtensson, Fredrika
Examiner:Pàlsdòttir, Anna Maria
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2016
Level and depth descriptor:Second cycle, A1E
Student's programme affiliation:LG001 Nature, Health and Garden - Magister's Programme 60 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of People and Society
Keywords:lekterapi, barn på sjukhus, utomhusmiljö, lek, hälsoträdgård, restorativ utemiljö
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-5939
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-5939
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:11 Oct 2016 10:41
Metadata Last Modified:11 Oct 2016 10:41

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics