Home About Browse Search
Svenska


de Freitas, Susan, 2015. Årummet : ett grönt stråk för hälsa och trygghet?. Second cycle, A1E. Alnarp: SLU, Dept. of People and Society

[img]
Preview
PDF
6MB

Abstract

Syftet med det här arbetet var att undersöka möjligheter och problem i gröna stråk utifrån aspekten
att de ska vara hälsofrämjande och upplevas trygga. Undersökningen är gjord som en fallstudie av
området Årummet i Ljungby. För fallstudien användes metoderna, observation, intervju och
trygghetspromenad. De olika metoderna gav delvis olika resultat. Intervjuerna och observationer
visade i huvudsak att området hade hälsofrämjande dimensioner att det användes för
hälsofrämjande aktiviteter. Resultatet från trygghetspromenaden visade vilka platser som var mest
otrygga och vilka faktorer i området som påverkade tryggheten för informanterna. Det område som
upplevdes som mest otryggt var området som tolkades som dimensionen Natur. Den dimensionen
är i litteraturen beskriven som en av de mest restorativa värdena, samtidigt som den i denna
undersökning upplevdes som mest otrygg. Det som informanterna upplevde som otryggt på platsen
förklarades huvudsakligen av informanterna i att det var ödsligt och att det var begränsad överblick
så att man inte kunde se vem man mötte. Det område som var tryggast, var ett område som tolkades
som dimensionen Rymd. Informanterna upplevde att det området gick att överblicka, att omgivande
hus och boenden skapade trygghet och att det var mycket folk i rörelse, detta resulterade i att
platsen uppfattades trygg för informanterna.

,

The purpose of this work was to investigate the possibilities and problems of green areas from the
aspect that they should promote health and be perceived as safe. The survey was conducted as a
case study of the area Årummet in Ljungby. For the case study methods of observation, interviews
and security walks/ surveys were used. The different methods gave slightly different results. The
interviews and observations showed mainly that the area has large well-being dimensions and was
used for health promotional activities. Results from the safety walks showed which sites were most
insecure and factors in the area that affected the security of the informants. The area that was
perceived as the most insecure was interpreted as the Nature dimension. This dimension is
described in the literature as one of the most restorative, while in this study was experienced as the
most precarious. The informants felt that the insecurity of the site was mainly due to the sites
desolation and the fact that it presented a limited view, one could not determine encounters in
advance. The area that was deemed most secure, was an area that was interpreted as the dimension
Space. The area is relatively transparent, the surrounding buildings and many people on the move,
made the area safe for the informants.

Main title:Årummet
Subtitle:ett grönt stråk för hälsa och trygghet?
Authors:de Freitas, Susan
Supervisor:Jansson, Märit
Examiner:Grahn, Patrik
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2015
Level and depth descriptor:Second cycle, A1E
Student's programme affiliation:LG001 Nature, Health and Garden - Magister's Programme 60 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of People and Society
Keywords:hälsa, trygghet, hälsofrämjande
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-4711
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-4711
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:18 Aug 2015 11:59
Metadata Last Modified:18 Aug 2015 11:59

Repository Staff Only: item control page