Home About Browse Search
Svenska


Hagberg, Anna Kers, 2016. Grön prevention : en pedagogisk arbetsmetod i gröna utomhusmiljöer för att skapa kreativa lärmiljöer. Second cycle, A1E. Alnarp: SLU, Dept. of People and Society

[img]
Preview
PDF
2MB

Abstract

Syftet med denna studie är att undersöka effekterna av en pedagogisk intervention i grön utomhusmiljö. Tonvikten ligger på att mäta om elevers välbefinnande, lust och lärande samt skolresultat påverkas av denna intervention. Ca 40 elever i åldern tolv år i årskurs 6 och två lärare deltog i studien (som pågick under våren 2016). Resultaten visar att majoriteten av eleverna är mycket nöjda med utbildningskonceptet de provat. 97,5 % av eleverna visade i självskattade utvärderingar den högsta nivån av energi och lustfyllda emotioner under och efter interventionen. Kunskapsbehållningen av ämnesinnehållet i religion, ökade hos nästan alla deltagande elever, i jämförelse med läsårets övriga resultat från inomhusundervisning. I synnerhet ökade kunskaperna hos de vanligtvis svagpresterande skoleleverna. Bägge deltagande lärare var mycket positiva till konceptet. Huvudläraren intervjuades i en semistrukturerad intervju. En konsekvens av hennes positiva inställning till slutresultaten av interventionen, är nu att detta utbildningskoncept införlivats som ett återkommande moment i hennes undervisning.

,

This study aims to evaluate if pupils’ education outdoor in green space (during spring 2016), has an effect on their experience of well-being and their level of learning. 40 pupils at the age of 12 years old, took part in this study and two teachers. Results showed that the majority of the pupils were highly satisfied with this intervention in green areas. 97,5 % of pupils showed in self estimated experience evaluations the highest level of emotionality and energy during and after the intervention. Their retention of the school subject knowledge in Social Science Religion increased in almost every pupil especially as concerns the underachievers, compared to other results from indoor education the same school year. Both participating teachers were satisfied in a strong degree. The main teacher took part in a deep semi-structured interview. As a result of her appreciation with this work, has now incorporated this concept as a recurrent part in the ordinary part of curriculum in social studies.

Main title:Grön prevention
Subtitle:en pedagogisk arbetsmetod i gröna utomhusmiljöer för att skapa kreativa lärmiljöer
Authors:Hagberg, Anna Kers
Supervisor:Gyllin, Mats
Examiner:Grahn, Patrik
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2016
Level and depth descriptor:Second cycle, A1E
Student's programme affiliation:LG001 Nature, Health and Garden - Magister's Programme 60 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of People and Society
Keywords:utomhuspedagogik, hållbart lärande, kreativa lärmiljöer, sociokulturellt lärande, välbefinnande, lustfyllt lärande, elevsamarbete, elevinflytande och fysisk aktivitet i gröna miljöer
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-11133
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-11133
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Additional Information:Detta är den slutgiltiga versionen av Anna Kers Hagbergs examensarbete.
Deposited On:27 Apr 2018 08:24
Metadata Last Modified:25 Feb 2019 12:58

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics