Home About Browse Search
Svenska


Högwall, Angelika, 2017. Nära döden upplevelser som inspiration till återhämtande trädgårdar. Second cycle, A1E. Alnarp: SLU, Dept. of People and Society

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Det finns likheter i miljöbeskrivningar från personer som varit med om ”nära döden upplevelser” (NDU) och de miljökvaliteter som beskrivs som gynnsamma för återhämtning i den miljöpsykologiska litteraturen. Vissa objekt och faktorer återkommer i berättelserna och verkar vara miljöer människor förknippar med upplevelser av frid och ro. Syftet med studien var att sammanställa och jämföra miljökvaliteter i miljöbeskrivningarna med de miljökvaliteter som beskrivs i den miljöpsykologiska litteraturen. Miljöfaktorer som framhävs i berättelserna är entréelement, inramning av platsen, växtlighet, förekomst av vatten, symbolik, ljusets påverkan och tystnadens betydelse. Kunskapen skall kunna bidra till att utveckla miljöpsykologisk teori om miljöpreferens och fungera som inspiration vid utformning av trädgårdar för ro, andrum och en möjlighet till stilla reflektion.

,

There are similarities in environmental descriptions of people who experienced ”near death experiences” (NDE) and the environmental qualities described as favourable for the recovery of the environmental psychology literature. Some items and factors recur in the stories and appear to have a major impact and influence on people's experience of peace and tranquillity. The aim of the study was to compare and contrast the environmental qualities of the environment descriptions with the environmental qualities described in the environmental psychology literature. Environmental factors highlighted in the stories are the importance of the entrance, setting of the place, vegetation, presence of water, symbolism, and the impact of light and silence. The knowledge can contribute to the development of environmental psychology theory about preference of environment and serve as inspiration in the design of gardens for peace, respite and an opportunity for quiet reflection.

Main title:Nära döden upplevelser som inspiration till återhämtande trädgårdar
Authors:Högwall, Angelika
Supervisor:Von Essen, Elisabeth and Mårtensson, Fredrika
Examiner:Grahn, Patrik
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2017
Level and depth descriptor:Second cycle, A1E
Student's programme affiliation:LG001 Nature, Health and Garden - Magister's Programme 60 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of People and Society
Keywords:trädgård, landskap, nära döden upplevelser, rehabilitering, medicin
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-6602
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-6602
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Human medicine, health, and safety
Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:18 Jul 2017 05:36
Metadata Last Modified:18 Jul 2017 05:36

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics