Home About Browse Search
Svenska


Becker, Mariana, 2015. Planeringsprocessens betydelse för att skapa barnvänliga bostadsområden : exemplet Hammarby Sjöstad. Second cycle, A1E. Alnarp: SLU, Dept. of People and Society

[img]
Preview
PDF
7MB

Abstract

Hammarby Sjöstad i Stockholm utgör en av landets största stadsutbyggnader under de senaste decennierna. På bara tjugo år har en ny stadsdel vuxit fram med snart tjugo tusen
invånare, varav många är barnfamiljer. Efterfrågan på bostäder i våra storstäder driver fram snabba planeringsprocesser. Den här uppsatsen visar att planeringen av Hammarby Sjöstad ledde till att barnens utemiljöer, förskole- och skolplatser inte sattes i fokus.
Barnfamiljer som bor i området upplever hur den fysiska miljön och service inte svarar mot barnens och familjens behov. Intervjuer visar att föräldrarna allmänt sätter stort värde på närhet till både barnomsorg, jobb, stad och natur för att underlätta i vardagen. För de föräldrar som har barn i förskoleålder är det viktigt med lekplatser och närhet till grönområden, men det finns inte många gröna platser i området och lekplatserna underhålls i många fall inte. Bristen på barnomsorgsplatser och tveksamheter om kvalitet och tillgänglighet på skolor påverkar familjer i deras beslut att bo kvar i området. I den positiva vågskålen
för de äldre barnen ligger att området upplevs som tryggt och med en relativt lugn trafik. Det saknas dock fysiska miljöer anpassade till de större barnens behov precis som
till de yngre barnens behov. Uppsatsen beskriver vikten av att inkludera barnens behov i planeringsprocessen och att barnkonsekvensanalyser måste göras på ett tidigt stadium i
planeringsprocessen för att skapa barnvänliga bostadsområden.

,

Hammarby Sjöstad in Stockholm is one of Sweden’s largest city developments over the last decades. A new Stockholm borough with close to 20,000 inhabitants, with a large
number of families with children, was created in less than 20 years. The rapid growth in demand for housing in our large cities is reducing the time available for the planning process of new areas. This essay details how the planning process of Hammarby Sjöstad lacked a focus on children’s outdoor environments, including at schools and preschools.
The physical environment and services do not meet the demands of families with children that live in the area. The interviews conducted in the study show that parents appreciate the proximity to work, city and nature in facilitating everyday life. For parents with pre-school children, playgrounds and nature are important for the family’s wellbeing but there are not enough of them and existing playgrounds are not well maintained. Lack of childcare and questions regarding the quality of schools in the area are other factors that negatively affect the desire to stay in the area. On the positive side, the area is viewed as safe and with manageable traffic, which is particularly appreciated by parents of teenagers.
However, there are few outdoor spaces suitable for the activities of older children as well as younger. This study has highlighted that a carefully implemented planning process is crucial to create child-friendly neighborhoods and it is important that child rights impact assessments are done at an early stage in the planning process.

Main title:Planeringsprocessens betydelse för att skapa barnvänliga bostadsområden
Subtitle:exemplet Hammarby Sjöstad
Authors:Becker, Mariana
Supervisor:Nordström, Maria
Examiner:Mårtensson, Fredrika
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2015
Level and depth descriptor:Second cycle, A1E
Student's programme affiliation:LG001 Nature, Health and Garden - Magister's Programme 60 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of People and Society
Keywords:Hammarby Sjöstad, barns utemiljö, barnfamiljer, barnkonsekvensanalys, stadsplanering, skolor, förskolor
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-4149
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-4149
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:27 Feb 2015 13:29
Metadata Last Modified:27 Feb 2015 13:29

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics