Home About Browse Search
Svenska


Gavard, Ina, 2012. Äldres möjligheter till naturkontakt på det särskilda boendet : Older persons possibilities to contact with nature in nursing homes. Second cycle, A1E. Alnarp: SLU, Dept. of People and Society

[img]
Preview
PDF
41MB

Abstract

Äldre erbjuds inte naturkontakt och en miljö som är anpassad
efter deras behov på det särskilda boendet. Med en
funktionell och tillgänglig trädgård, en lockande och restorativ
utsikt och naturelement i innemiljön, skulle de äldre
få möjlighet att ta del av naturens positiva, hälsofrämjande
effekt. Syftet med studien var att undersöka äldres möjligheter
till naturkontakt på det särskilda boendet, där deras
utemiljö, utsikt och naturelement i innemiljön studerades.
Metoden var en miljöanalys av samtliga särskilda boenden
(n=6) i en småstadskommun, samt av äldreboendet Vigs
Ängar som i studien fungerade som en referens. Resultatet
visar att flera särskilda boenden har trädgårdar som erbjuder
kvaliteter som är viktiga för de äldre, men tillgängligheten
är så dålig att de äldre inte kan använda någon av
trädgårdarna självständigt. Det särskilda boendet erbjuder
utsikt mot natur och den egna trädgården, men naturelement
i innemiljön är en resurs som inte utnyttjas. Diskussionen
belyser hur de äldres resurser kan tillvaratas på det
särskilda boendet för att öka deras möjligheter till kontakt
med natur och naturelement.

,

Older persons living at nursing homes are not offered contact
with nature and an accessible environment. A functional
and accessible garden, a tempting and restorative view
as well as nature elements indoors, get the elder to benefit
natures positive and health promoted effects. The aim of
this study was to investigate older people’s possibilities to
contact with nature at nursing homes, where their outdoor
environment, view and nature elements in the indoor environment
were analyzed. The method was an environmental
analyze of all nursing homes (n=6) in a small town
community, as well as the nursing home Vigs Ängar that
was used as a reference and good example. The result
shows that many of the nursing home gardens have qualities
that are important to older people, but because of a
poor accessibility, the elderly cannot use them independently.
The nursing homes for older offer a view towards
the own garden or nature, but nature elements in the indoor
environment are an unused resource. The discussion put
light on how the elder’s resources can be used in order to
increase their possibilities to come in contact with nature
and nature elements.

Main title:Äldres möjligheter till naturkontakt på det särskilda boendet
Subtitle:Older persons possibilities to contact with nature in nursing homes
Authors:Gavard, Ina
Supervisor:Hägerhäll, Caroline
Examiner:Annerstedt, Matilda
Series:Självständigt arbete vid LTJ-fakulteten, SLU
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2012
Level and depth descriptor:Second cycle, A1E
Student's programme affiliation:LG001 Nature, Health and Garden - Magister's Programme 60 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of People and Society
Keywords:äldre, fjärde åldern, särskilt boende, äldreboende, natur , naturelement, naturkontakt, hälsa, hälsofrämjande, KASAM, känsla av sammanhang, universell design
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-1794
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-1794
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Human medicine, health, and safety
Language:Swedish
Deposited On:24 Oct 2012 05:32
Metadata Last Modified:24 Oct 2012 05:32

Repository Staff Only: item control page