Home About Browse Search
Svenska


Andersson, Johanna, 2010. Upplevelser med häst : en miljöpsykologisk studie på Island om ryttarens upplevelse av det omgivande landskapet, samspelet med hästen samt sin egen hälsa. Second cycle, A1E. Alnarp: SLU, Dept. of People and Society

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Den här studien bygger på fem informanter på Island som i skriftlig form beskriver varsitt starkt och positivt minne som de har av en upplevelse med hästar. Minnet måste utspela sig i naturen och informanterna uppumntras att beskriva så många aspekter och detaljer som de kom ihåg utifrån upplevelsen.

Studiens syfte var att undersöka ryttarens upplevelse utifrån följande delperspektiv; upplevelsen av samspelet med hästen, upplevelsen av landskapet samt upplevelsen av hälsa, för att få en djupare kunskap kring dessa områden och vinna insikt i hur de samspelar i helhetsupplevelsen.

Materialet visade efter bearbetning enligt den deskriptiva fenomenologiska humanvetenskapliga metoden att ryttaren har ett väldigt nära samspel med hästen, där förtroende och glädje är viktiga bitar i relationen. Ryttaren ser på hästen som en vän eller partner och strävar efter att utveckla relationen dem emellan. När allt fungerar kan ryttaren få en upplevelse av att bli ett med hästen och uppleva en känsla av motståndslöshet.

,

Landskapet spelar också en viktig roll i upplevlesen geom att inverka på förutsättningarna för framkomlighet och olika tempon och kräver således en aktiv anpassning från ryttarens sida. Landskapet kan dock även inverka genom ryttarens estetiska bedömning av det och kan förhöja ryttarens upplevelse genom att väcka olika känslor som till exempel förundran och vördnad.

,

Tillsammans leder upplevelsen av samspelet med hästen och upplevelsen av det omgivande landskapet till att ryttaren upplever en mängd positiva känslor, kan få perspektiv på saker och ting och kanske kommer till insikt om vissa saker i tillvaron, sinnena stimuleras även. Ett upplevt välmående är en hälsoeffekt av allt detta på fysisk likväl som psykisk nivå.

Main title:Upplevelser med häst
Subtitle:en miljöpsykologisk studie på Island om ryttarens upplevelse av det omgivande landskapet, samspelet med hästen samt sin egen hälsa
Authors:Andersson, Johanna
Supervisor:Andersson, Sarah and Palsdóttir, Anna Maria
Examiner:Jansson, Märit
Series:Självständigt arbete vid LTJ-fakulteten, SLU
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2010
Level and depth descriptor:Second cycle, A1E
Student's programme affiliation:LG001 Nature, Health and Garden - Magister's Programme 60 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of People and Society
Keywords:hälsa, välmående, landskap, naturen, hästar
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-4-370
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-4-370
Language:Swedish
Deposited On:20 Jan 2011 07:26
Metadata Last Modified:20 Apr 2012 14:17

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics