Home About Browse Search
Svenska


Nord, Anna-Karin, 2018. En fristad? : asylsökandes perspektiv på utemiljön vid boende. Second cycle, A1E. Alnarp: SLU, Dept. of People and Society

[img]
Preview
PDF
6MB

Abstract

Under de senaste åren har vi sett en strid flyktingström komma till Sverige. Människor placeras i stora boenden som i vissa fall är utdömda för annan verksamhet. Fokus har legat på att få in många personer på liten yta och få allt det praktiska att fungera. Utemiljöns utformning har det inte funnits kunskap, tid eller pengar till.
På många orter finns det en grupp människor som arrangerar sig ideellt vid dessa boenden. De-ras engagemang kan tas till vara på, även med utformningen av utemiljön. Förutom vinsten med en finare miljö kan flyktingar sysselsättas och träna svenska på ett lättsamt sätt.
Syftet med denna rapport har varit att ta reda på hur de boende vill att deras utemiljö ska se ut och sammanställa faktorer att tänka på vid utformningen av utemiljön på flyktingförläggningar och asylboenden i Sverige. Kunskap har jag inhämtat genom litteratur och rapporter som grän-sar till detta område, samt med intervjuer och enkäter till de boende på en flyktingförläggning i Västsverige.
Jag har fördjupat mig i invandrares vistelse i natur, gemensamma ytor, ohälsa hos flyktingar och problem med skadegörelse. Detta har mynnat ut i en enkel ritning på hur man kan förbättra just denna trädgård och synpunkter på hur en bra utemiljö på ett boende kan utformas. Vid en ev. restaurering har jag tagit hänsyn till att det ska vara billigt och ske med relativt enkla medel.

,

Over the last few years we have seen a steady stream of refugees coming to Sweden. People are housed in large accommodation which, in some cases, are even condemned for other activities. The focus has been on getting lots of people into a small space and to get all the basics/practical things working. There has been neither the time, knowledge or money to focus on how to design the outdoor environment.
In many places there are groups of native inhabitants who organize as volunteers at these places. Their commitment could be taken advantage of to design a better outdoor environment. Besides gaining and creating a finer environment, refugees would have access to some employment and receive language training in Swedish in an easy way.
The purpose of this report has been to find out how the residents would like their outdoor environment to be, and to outline things to consider in the design of the outdoor environment of refugee camps and asylum accommodations in Sweden. I have acquired knowledge through literature and reports about these issues, as well as interviews and surveys with residents at a refugee camp in western Sweden.
I have focused on immigrants’ visits and views on nature, communal areas, illness among refugees and problems with vandalism. This has resulted in a simple drawing on how to improve this particular garden and views on how a good outdoor environment could be made in such accommodation. For a restoration, I have taken into account that it should be cheap and done with relatively simple means.

Main title:En fristad?
Subtitle:asylsökandes perspektiv på utemiljön vid boende
Authors:Nord, Anna-Karin
Supervisor:Gyllin, Mats
Examiner:Palsdottir, Anna Maria
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2018
Level and depth descriptor:Second cycle, A1E
Student's programme affiliation:LG001 Nature, Health and Garden - Magister's Programme 60 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of People and Society
Keywords:Flyktingförläggning, asylboende, utemiljö, trädgårdskultur
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-9295
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-9295
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:04 May 2018 09:57
Metadata Last Modified:25 Feb 2019 12:58

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics