Home About Browse Search
Svenska


Åhman, Karin, 2018. Naturen som katalysator : en studie av yrkesverksammas perspektiv på naturens roll vid rehabilitering. Second cycle, A1E. Alnarp: SLU, Dept. of People and Society

[img]
Preview
PDF
676kB

Abstract

In rehabilitation of stress-related mental illness where nature is used as support, this study
examines how professionals engaged in nature interventions describe the activities and
what dimensions they perceive as essential for nature interventions to be active. Three
people working in Sweden in nature-assisted rehabilition organisations are interviewed
about their experiences. The material describes how nature interventions can break negative
spirals of stress and create good conditions so that healing processes can occur. This by
offering recovery, natural environments and activities where forest walks and gardening
activities are mixed and adapted to the participant's needs and choice. The outcome is
discussed in the light of previous environmental psychological research and describes how
rehabilitation processes take place in different sequences where the individual's ability to feel calm,
permissiveness and joy is essential leading to new perspectives and new skills,
which in turn makes it easier for the individual to relate for the need of control and
reorientation. Nature's rhythm with associated seasonal changes and environmental
qualities as well as the supervisor's professional guidance reveals as central to the
description of the activities and participants' development of new habits with increased use
of nature and physical activity. Support from research is requested regarding
documentation, evaluation and frameworks. A concluding question ends the study of the
connection between nature and increased physical activity, and if habits of being in nature
occur.

,

Vid rehabilitering av stressrelaterad psykisk ohälsa där naturen används som stöd undersöks
i denna studie hur yrkesverksamma som arbetar med naturinterventioner beskriver
verksamheten och vilka dimensioner de uppfattar är väsentliga för att naturinterventionerna
ska vara verksamma. Tre personer som arbetar i Sverige i naturassisterade
rehabiliteringsverksamheter intervjuas kring deras erfarenheter. Materialet beskriver hur
naturinterventioner kan bryta negativa spiraler av stress och skapa goda förutsättningar så
att läkningsprocesser kan uppstå. Detta genom att erbjuda återhämtande naturmiljöer och
aktiviteter där skogspromenader och trädgårdsaktiviteter varvas och anpassas efter
deltagarens behov och val. Resultatet diskuteras mot bakgrund av tidigare miljöpsykologisk
forskning och beskriver hur processer mot rehabilitering sker i olika sekvenser där individens
möjligheter att känna lugn, kravlöshet och glädje är väsentliga på vägen mot nya perspektiv
och nya kompetenser, vilket i sin tur gör det lättare för individen att förhålla sig till behovet
av kontroll och nyorientering. Naturens rytm med tillhörande årstidsväxlingar och
miljökvaliteter samt handledarens kompetenta vägledning framkommer som centrala i
beskrivningen av verksamheten och deltagarnas utveckling av nya vanor med ökat bruk av
naturen och fysisk aktivitet. Stöd från forskning efterfrågas vad gäller dokumentation,
utvärdering och ramar kring utförandet. En konkluderande fråga avslutar studien kring
sambandet natur och ökad fysisk aktivitet samt om vanor av att vara ute i naturen uppstår.

Main title:Naturen som katalysator
Subtitle:en studie av yrkesverksammas perspektiv på naturens roll vid rehabilitering
Authors:Åhman, Karin
Supervisor:Mårtensson, Fredrika
Examiner:Grahn, Patrik
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2018
Level and depth descriptor:Second cycle, A1E
Student's programme affiliation:LG001 Nature, Health and Garden - Magister's Programme 60 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of People and Society
Keywords:naturintervention, stressrelaterad psykisk ohälsa, rehabilitering, utemiljö, trädgård
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-9613
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-9613
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:03 Sep 2018 11:17
Metadata Last Modified:25 Feb 2019 12:58

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics