Home About Browse Search
Svenska


Tinglöf, Lena, 2017. Balkongliv för nytta och livsmening : en studie av vardagslivsstrategier och bostadsanpassning i fjärde åldern. Second cycle, A1E. Alnarp: SLU, Dept. of People and Society

[img]
Preview
PDF
571kB

Abstract

I Sverige förväntas en fortsatt utveckling mot ökad andel äldre personer vilka når allt högre ålder. De äldre bor kvar i befintliga bostäder där det erbjuds motsvarande vårdinsatser som tidigare fanns i särskilda bostäder för äldre. Bostäderna ger enligt forskning, bristfälligt stöd att bevara självständighet, vara delaktig och utföra meningsfulla aktiviteter. Forskning visar även, att om naturupplevelser erbjuds kan åldrandets konsekvenser reduceras, känsla av väl-befinnande ges liksom flertal hälsovinster. Angeläget är därför att möjlighet till utevistelse finns i den äldres närmiljö. Syftet var att undersöka vilka förutsättningar avseende menings-fulla aktiviteter, tillgänglighet, säkerhet, estetik liksom upplevelser av utomhusklimat som krävs, för att de äldsta personerna ska finna balkonger attraktiva och funktionella. Under-sökningen baserar sig på individuella semistrukturerade intervjuer med sju personer i åld-rarna 79 - 101 år samt två stycken gruppintervjuer med arbetsterapeuter. Professionen var förtrogen målgruppen, deras bostäder, samverkan med sociala nätverk och vård- och om-sorgspersonal. I resultatet finns 48 olika aktiviteter som målgruppen utför på sina balkonger beskrivna i sitt sammanhang av upplevelser. Balkongerna upplevdes trygga om tillgänglig-het fanns eller kunde skapas genom fri golvyta, bostadsanpassning, nya strategier, gång-hjälpmedel, egenansvarsprodukter eller vård- och omsorgsinsatser. Rumskänsla och trivsel skapades genom socialt sammanhang, utsikt, solljus, värme, välskött växlighet, vårdat golv och tillgång till sittmöbler.

,

In Sweden, the proportion of elderly people increase. The elderly still living their homes which offer equivalent care initiatives that were previously in block of service apartments. Most of these provide insufficient support to preserve independence, participation, and per-form valid occupations. Nature experience have documented benefits on how elderly per-ceive their health. Opportunities to spend time outdoors in the elderly person's immediate environment, is therefore an important possibility. The aim was to examine the conditions relating to valid occupation, accessibility, safety, aesthetics and experiences of outdoor cli-mate required, to the oldest people will find the balconies attractive and functional. The study is based on seven pieces of individual semi-structured interviews with participants
79 - 101 years and two group interviews with occupational therapists. The profession was familiar targets homes, interaction with social networks and heath care staff. The result is 48 different occupations that the elderly performed on their balconies. Balconies perceived se-cure about availability or customers were generated by free floor surfaces, housing adaption, new strategies, mobility aids, ownership products, or care interventions. Feeling of spatiality and health was reported to be created by the social context, views, sunlight, heat, well man-aged vegetation and floors as well as access to seating furniture.

Main title:Balkongliv för nytta och livsmening
Subtitle:en studie av vardagslivsstrategier och bostadsanpassning i fjärde åldern
Authors:Tinglöf, Lena
Supervisor:Mårtensson, Fredrika and Geite, Anna
Examiner:Essen, Elisabeth von
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2017
Level and depth descriptor:Second cycle, A1E
Student's programme affiliation:LG001 Nature, Health and Garden - Magister's Programme 60 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of People and Society
Keywords:aktivitet, arbetsterapeut, balkong, bostadsanpassning, meningsfulla aktiviteter, natur och hälsa, äldre
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-6400
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-6400
Language:Swedish
Deposited On:30 May 2017 08:34
Metadata Last Modified:30 May 2017 08:34

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics