Home About Browse Search
Svenska


Hotine, Stina, 2016. Nature Assisted Workplace Environments : collaboration, creativity & restoration. Second cycle, A1E. Alnarp: SLU, Dept. of People and Society

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

This study investigates what collaborative, creative and restorative areas look like in a work environment and if workplace greenery and/or access to nature like environments have an impact on these areas. Semi-structured interviews were carried out with representatives from three different companies to understand the strategic incentives for their workplace design and development and a more in-depth work place study of one company interviewing four employees about their preferences and habits for collaborative, creative and restorative places in the office environment. The results from the interviews were analysed, using a summary of multiple studies of the perceived sensory dimensions framework, to understand how the framework formulated for an outdoor nature environment, could be used in an indoor workplace environment.

Collaboration and collective creativity require open, inviting and flexible spaces, these are also the areas getting most attention at the workplaces studied. Individual creativity and restoration demand quiet and calm places away from distractions and seem to be somewhat neglected in the workplace development efforts. The spaces identified by the interviewees were made attractive by their proximity to greenery, window views and daylight. Although more research is required, establishing a framework based on the perceived sensory dimensions could be a pathway for workplace development to not only include collaboration and creativity but also restoration.

,

Denna studie undersöker hur samverkande, kreativa och återhämtande arbetsmiljöer kan se ut och om grönska på arbetsplatsen och/eller tillgång till naturlika omgivningar har en inverkan på dessa områden. Semi-strukturerade intervjuer genomfördes med representanter från tre olika företag för att förstå deras strategiska incitament för arbetsmiljöutveckling och design. Dessutom gjordes en mer djupgående arbetsplatsstudie av ett företag där fyra anställda intervjuades om deras preferenser och vanor vad gäller samverkande, kreativa och återhämtande platser i kontorsmiljön. Resultaten från intervjuerna analyserades med hjälp av en sammanfattning av ett flertal studier av de åtta parkkaraktärerna för att förstå hur detta ramverk, formulerat för en naturlig utomhusmiljö, skulle kunna användas i en inomhusmiljö.

Samverkan och kollektiv kreativitet kräver öppna, inbjudande och flexibla utrymmen, det är också de platser som får mest fokus på de undersökta arbetsplatserna. Individuell kreativitet och återhämtning kräver tysta och lugna miljöer utan distraktioner, denna typer av platser verkar vara något eftersatta i utvecklingen av nya arbetsmiljöer. Platserna som de intervjuade identifierar verkar vara attraktiva på grund av sin närhet till grönska, utsikt och dagsljus. Även om mer forskning krävs, skulle upprättande av ett ramverk, med utgångspunkt i de åtta parkkaraktärerna kunna vara en väg för arbetsmiljöutveckling att omfatta inte bara samarbete och kreativitet utan även återhämtning.

Main title:Nature Assisted Workplace Environments
Subtitle:collaboration, creativity & restoration
Authors:Hotine, Stina
Supervisor:Gyllin, Mats and Mårtensson, Fredrika
Examiner:Essen von, Elisabeth
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2016
Level and depth descriptor:Second cycle, A1E
Student's programme affiliation:LG001 Nature, Health and Garden - Magister's Programme 60 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of People and Society
Keywords:restoration, creativity, collaboration, workplace environment, workplace greenery, perceived sensory dimensions
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-6382
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-6382
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:English
Deposited On:04 May 2017 08:55
Metadata Last Modified:16 Oct 2017 10:21

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics