Home About Browse Search
Svenska


Eriksson, Anna, 2013. Naturskolans betydelse för barns sociala utveckling. Second cycle, A1E. Alnarp: SLU, Dept. of People and Society

[img]
Preview
PDF
3MB

Abstract

Forskningsresultat visar att naturkontakt ger flera fördelar för barns mentala, emotionella och sociala hälsa. På naturskolorna får barnen genomföra aktiviteter, uppleva och upptäcka utomhus. Pedagoger anser att barns sociala utveckling påverkas på flera sätt genom naturskolornas aktiviteter i utomhusmiljö. I denna studie har intervjuer gjorts med pedagoger från tio olika naturskolor om deras syn på barns sociala utveckling genom naturskolans miljö och aktiviteter. I intervjuerna framkommer att eleverna utvecklar sociala förmågor som samarbete, samspel, självförtroende, självkänsla, glädje, lust och motivation. Eleverna uppges också förstå sammanhanget för lärandet. Integration och språk främjas. Vikten av miljöns variation lyft också fram. Naturskolorna har delvis olika förutsättningar beroende på deras verksamheter och organisation vilket visade sig i pedagogernas svar men den gemensamma uppfattningen var att barnen påverkas positivt av aktiviteter i utomhusmiljön.

,

Research shows that contact with nature provides several advantages for children's mental, emotional and social health and well-being. At nature-schools children carry out activities, experience and discover the outdoors. Educators perceptions indicate that they see that children's social development is affected in several ways by nature-school activities, in outdoor environments. In this study interviews were conducted with educators from ten nature-schools about their views on children's social development in the environment and activities at nature-schools. Interviews reveal that students develop social skills such as cooperation, interaction, self-confidence, self-esteem, joy, desire and motivation. Students are also reported to have a context for learning as well as integration and language promoted at nature-schools. The importance of environmental variation is also emphasised. Nature-schools have different conditions depending on their operation and organization which is reflected in educators responses but the common perception is that children are positively affected by activities in the outdoor environment.

Main title:Naturskolans betydelse för barns sociala utveckling
Authors:Eriksson, Anna
Supervisor:Nordström, Maria
Examiner:Mårtensson, Fredrika
Series:Självständigt arbete vid LTJ-fakulteten, SLU
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2013
Level and depth descriptor:Second cycle, A1E
Student's programme affiliation:LG001 Nature, Health and Garden - Magister's Programme 60 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of People and Society
Keywords:naturskola, utomhuspedagogik, barn, social utveckling
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-2629
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-2629
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:19 Aug 2013 11:16
Metadata Last Modified:19 Aug 2013 11:16

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics