Home About Browse Search
Svenska


Moberg, Emma, 2013. När gräset blir tillgängligt : en studie av den fysiska miljöns roll vid särskilda boenden och daglig verksamhet. Second cycle, A1E. Alnarp: SLU, Dept. of People and Society

[img]
Preview
PDF
3MB

Abstract

När en människa befinner sig i en trygg miljö finns större potential för utveckling och välbefinnande för personen än om miljön känns otrygg. Personer med utvecklingsstörning på en tidig utvecklingsnivå har stort behov av trygghet och utrymme för sinnesstimulering och koncentrations svårigheter är vanliga. I en utomhusmiljö kan förutsättningarna göra att det är lättare att hantera olika intryck. Forskning har visat det är enklare att sortera naturliga ljud från träd och fåglar än brus från bilar och människor. Därför är det av stor vikt att dagliga verksamheter och särskilda boenden har tillgång till en tillgänglig och för målgruppen anpassad utemiljö, så att den kan komma till nytta för dessa personer i deras vardag.
I denna studie har observationer och intervjuer på en dagligverksamhet och särskilt boende utförts och analyserats med hjälp av Interpretative Phenomenological Analysis, IPA. Teorier, forskning, resultat av observationer och diskussion om vad som är viktigt att tänka på i en utemiljö kring dagligverksamhet och särskilt boende kommer att presenteras. I fokus för denna studie är personer med utvecklingsstörning på en tidig utvecklingsnivå.

,

When a person is in a safe environment, there is greater potential for development of the person than about the environment feels unsafe. A person with intellectual disabilities at an early stage of development has a great need for security and opportunity to sensory stimulation. They often have difficulty with their attention span. In an outdoor environment conditions can make it easier for them to deal with impressions. It may be easier to sort natural sounds from trees and birds than the noise from cars and people. Therefore it is of great importance to daily activities and specific accommodations provide an accessible and appropriate the daily outdoor environment for the target group.. In this study, observations and interviews on a daily activity and special housing, analyzed using Interpretative Phenomenological Analysis, IPA. Theories, results and thoughts about what is important to consider in an outdoor environment on daily activities and special accommodation will be presented. The focus in this study is people with developmental disabilities at an early stage of development.

Main title:När gräset blir tillgängligt
Subtitle:en studie av den fysiska miljöns roll vid särskilda boenden och daglig verksamhet
Authors:Moberg, Emma
Supervisor:Thorpert, Petra and Pálsdóttir, Anna Maria
Examiner:Mårtensson, Fredrika
Series:Självständigt arbete vid LTJ-fakulteten, SLU
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2013
Level and depth descriptor:Second cycle, A1E
Student's programme affiliation:LG001 Nature, Health and Garden - Magister's Programme 60 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of People and Society
Keywords:vardagsfunktion, välbefinnande, funktionsnedsättning, utvecklingsstörning, tillgänglighet, sinnesstimulering, särskilt boende, daglig verksamhet, anpassad utomhusmiljö, miljöpsykologi
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-2993
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-2993
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:24 Jan 2014 11:37
Metadata Last Modified:24 Jan 2014 11:37

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics