Home About Browse Search
Svenska


Bährner, Charlotte, 2012. Platsens betydelse i skolans pedagogiska rum - för elever med speciella behov. Second cycle, A1E. Alnarp: SLU, Dept. of People and Society

[img]
Preview
PDF
2MB

Abstract

Platsens betydelse i skolans pedagogiska rum diskuteras alldeles för lite. Den här studien
visar att skolbyggnadens och skolgårdens utformning och dess innehåll har betydelse för
elevens kunskapsinhämtning, välbefinnande, leklust och koncentrationsförmåga. I skolans
värld finns det många elever som har speciella behov i form av svårigheter att bibehålla
sin koncentrations- och uppfattningsförmåga. Många av de här eleverna har dessutom läsoch
skrivsvårigheter.
Studien har fokuserat på platsens betydelse i det pedagogiska rummet för elever med
speciella behov, det vill säga studera om miljön i det pedagogiska rummet påverkar
elevens koncentrationsförmåga och om miljön i sin tur kan förbättra elevens skrivförmåga.
Sex elever har deltagit och alla är mellan 8 - 11 år gamla. De kommer från tre olika
kommunala skolor i södra Sverige. Förutom att eleverna har svårigheter med sin
koncentrations- och uppmärksamhetsförmåga har de också svårigheter med att formulera
och skriva löpande text. I den här studien har de fått skriva löpande texter i form av dikter.
De har fått arbeta både i skolans ute- och innemiljö. Elevernas resultat har varit slående
lika. Utomhus har eleverna haft mycket lättare för att koncentrera sig och fullfölja
skrivuppgiften mot vad de har lyckats med i arbetet kring innedikten. Det pedagogiska
uterummets ljudlandskap och luftkvalitet har observerats påverka elevernas
3
koncentrationsförmåga mycket mer positivt än vad innemiljöns ljudlandskap och luftkvalitet
har gjort. Eleverna har fått välja sitt pedagogiska rum till sina dikter. Elevernas val av
diktplats var en viktig del av studiens uppgift. Deras val av pedagogiskt uterum sammanföll
ofta med den plats som var deras favoritplats på skolgården.
Studien består av två faser där informanterna i fas ett utgörs av eleverna. I fas två utgörs
informanterna av elevernas pedagoger. Fas ett har gjorts med hjälp av fyra metoder;
samtalsintervju, gåtur, skrivuppgift och deltagande observation. I fas två har elevernas
pedagoger intervjuats.

,

The significance of place discusses far to little in the science of education. This study
shows that different learning environment can influence pupils with dysfunction of
concentration, attendence and writing problems positively.
The pupils in this research have written texts in different environments outdoors and
indoors. Six pupils aged between 8 and 11 years from the primary and secondary school,
have paritcipated. The pupils have in addition to dysfunction of concentration and
attendence severe problems of writing. They had problems in focusing and transforming
their thoughts to fluent texts.
There was a huge difference between the results indoors and outdoors. In spite of
disturbing noise and movement from the background the pupils were much more
concentrated ourdoors. Here they successfully without help created outdoor poetry while
they had much more difficulty in creating indoor poetry. The place the pupils prefered to
make their outsidepoems was the same as the considered their favouriteplaces.
There are different soundscaping indoors and outdoors. Children with disfunction
concentration might be sensitive to sounds. This study indicates that these children find it
more difficult to exclude background noise in the classroom than nature sounds outdoors.
Therefore; sensitivity to sounds could be one of many reasons behind concentration
disorders and writing problems!
The study is made in two phases. In phase one the pupils are the respondents and in the
second phase the teachers are the respondents. In phase one four methods have been
used: conversation interviewed, walking tour, writing and participating observation. In
phase two the teachers have been interviewed.

Main title:Platsens betydelse i skolans pedagogiska rum - för elever med speciella behov
Authors:Bährner, Charlotte
Supervisor:Mårtensson, Fredrika
Examiner:Jansson, Märit
Series:Självständigt arbete vid LTJ-fakulteten, SLU
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2012
Level and depth descriptor:Second cycle, A1E
Student's programme affiliation:LG001 Nature, Health and Garden - Magister's Programme 60 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of People and Society
Keywords:lärmiljöer, lärstilar, hälsofrämjande miljöer, ljudlandskap, brusljud, koncentrationssvårigheter, läs- och skrivsvårigheter, utepedagogik, neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, specialpedagogik
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-1912
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-1912
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Education
Human medicine, health, and safety
Language:Swedish
Deposited On:10 Dec 2012 06:18
Metadata Last Modified:10 Dec 2012 06:18

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics