Home About Browse Search
Svenska


Israelsson Wennstig, Ellinor, 2014. Från konferensrum till skogsglänta : en studie av hur grön miljö påverkar neurologisk rehabilitering i form av kursverksamhet ur ett behandlarperspektiv. Second cycle, A1E. Alnarp: SLU, Dept. of People and Society

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Syftet med studien är att undersöka vilken betydelse grön miljö har för neurologisk rehabilitering i
form av en diagnoskurs ur ett behandlarperspektiv. Studien är gjord mot bakgrund att diagnoskurser
är en viktig del inom neurologisk rehabilitering för att öka patienters självtillit, där den gröna miljöns
påverkan inte är klarlagd. Ett multimodalt team bestående av sjuksköterska, fysioterapeut, arbetsterapeut, kurator, neuropsykolog och två rehabassistenter har genomfört en diagnoskurs för patienter med multipel skleros i valfri grön miljö och därefter intervjuats genom semisstrukturerad
intervju. Resultatet visar att aktiviteter och vistelse i grön miljö ger nya möjligheter i form av andra aktiviteter, delaktighet i gruppen, ökad känsla av pigghet och ett bättre samtalsklimat. Det behandlande teamet ser även möjligheter att använda den gröna miljön som ytterligare ett verktyg utifrån de olika professionerna. Detta kan påverka neurologisk rehabilitering genom att under
diagnoskurser öka gemenskapen i gruppen, underlätta inlärningen och göra deltagare och behandlare mer jämbördiga, vilket kan ses som förbättrade förutsättningar för ökad självtillit hos kursdeltagarna.

,

The objective of this study was to examine the significance of green environment in neurological rehabilitation, here in the form of self-management education, from a caregiver perspective. Selfmanagement education plays an important part in rehabilitation when it comes to increasing a patients' self-efficacy. The impact of green surroundings is not fully understood. A multimodal team consisting
of a nurse, a physiotherapist, an occupational therapist, a counselor, an clinical neuropsychologist and two rehabilitation assistants have carried out a self-management education for patients diagnosed with Multiple Sclerosis in a green surrounding and then been interviewed by semi structured interview. The results show that a green surrounding during a self-management education facilitate participation, increases alertness and result in a more easy-going conversation between practitioners
and participants. The practitioners also sees opportunities to use the green surrounding as a tool in their different professions. This can affect neurological rehabilitation during self-management education by increasing participation in the group, facilitate learning and make the participants and team members more equal, which can be seen as improved conditions for increased self-efficacy.

Main title:Från konferensrum till skogsglänta
Subtitle:en studie av hur grön miljö påverkar neurologisk rehabilitering i form av kursverksamhet ur ett behandlarperspektiv
Authors:Israelsson Wennstig, Ellinor
Supervisor:Mårtensson, Fredrika
Examiner:Bosch van den, Matilda
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2014
Level and depth descriptor:Second cycle, A1E
Student's programme affiliation:LG001 Nature, Health and Garden - Magister's Programme 60 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of People and Society
Keywords:neurologisk rehabilitering, diagnoskurser, grön miljö, behandlarperspektiv
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-3557
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-3557
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:15 Aug 2014 09:04
Metadata Last Modified:15 Aug 2014 09:04

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics