Home About Browse Search
Svenska


Andersson, Sarah, 2008. Från parkkaraktär till miljökaraktär : parkkaraktärerna som inventeringsunderlag för hela landskapet. Second cycle, A1E. Alnarp: SLU, Dept. of People and Society

[img]
Preview
PDF
2MB

Abstract

Parkkaraktärerna härstammar från forskning kring människors preferenser i parker. I dagläget utvecklas karaktärerna mot att fungera som inventeringsunderlag för hela landskapet, som ett mått på rekreativa värden. I samband med detta döptes karaktärerna om till miljökaraktärer. Svårigheter finns med att omsätta karaktärerna till ett konkret planeringsverktyg, eftersom de bygger på människors subjektiva värderingar. Detta examensarbete grundar sig på en regional inventering av fyra utav de åtta karaktärerna. De karaktärerna som inventerades, i samarbete med de 33 skånska kommunerna, var Allmänningen, Lustgården, Centrum/festen och Rymd. I kommande undersökning har karaktären Lustgården valts ut som underlag till en djupstudie av det insamlade materialet. Syftet med detta examensarbete är att främja utvecklingen av karaktärerna som inventeringsunderlag och planeringsverktyg. Djupstudien bygger på analyser av tre förvaltningstyper och deras tolkning av karaktären Lustgården. Förvaltningstyperna är de tre som dominerat bland de besökta kommunerna i inventeringen, nämligen planavdelning, parkförvaltning samt miljöförvaltning. Resultatet av djupstudien indikerar att planavdelningarnas tolkningar ligger närmast de grundtankar som Lustgården härstammar ifrån, samt att tolkningen av karaktärerna är beroende av informanternas olika bakgrunder och erfarenheter. Diskussionsavsnittet ger förslag på utveckling av karaktären Lustgården mot att omfatta alla åldersgrupper, samt förslag på ett namnbyte eftersom benämningen Lustgården verkar tilltala en individ på ett personligt plan vilket medför att karaktärens ursprung går förlorat vid inventering. Vidare ger diskussionen tips för den som i framtiden ska arbeta med inventering av karaktärerna, eller liknande redskap. Exempel på tips är involvera planavdelningarna, definiera detaljeringsgraden och anpassa informanterna efter denna samt var tydlig i instruktionerna till de som praktiskt ska utföra inventeringen. Ytterligare ett förslag är att en person, eller en grupp, har överblick över hela inventeringen för att uppnå någon form av homogenitet i det insamlade materialet.

Nyckelord: parkkaraktär, miljökaraktär, inventering, fysisk planering, rekreativa miljöer, Lustgården

Main title:Från parkkaraktär till miljökaraktär
Subtitle:parkkaraktärerna som inventeringsunderlag för hela landskapet
Authors:Andersson, Sarah
Supervisor:Patrik, Grahn and Erik, Skärbäck
Examiner:Fredrika, Mårtensson and Anna, Adevi
Series:Examensarbete inom Magisterprogrammet Natur, Hälsa, Trädgård
Volume/Sequential designation:2008:4
Year of Publication:2008
Level and depth descriptor:Second cycle, A1E
Student's programme affiliation:LG001 Nature, Health and Garden - Magister's Programme 60 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of People and Society
Keywords:parkkaraktär, miljökaraktär, inventeringar, fysisk planering, rekreativa miljöer
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-4-42
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-4-42
Language:Swedish
Deposited On:17 Mar 2009 10:40
Metadata Last Modified:20 Apr 2012 14:07

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics