Home About Browse Search
Svenska


Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Level and depth descriptor | No Grouping
Number of items: 39.

Anderberg Ferraz, Camilla, 2022. Undersökning av faktorer som kan påverka låg grobarhet i havre. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

Andersson, Linnéa and Karlsson, Isabelle, 2021. Vad påverkar slaktgrisens renlighet i boxen? : kartläggning av grisens gödslingsbeteende i boxen och hur problemet kan minskas. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

Andreasson, Isabell and Holmqvist, Måns, 2022. Växtodling i kombination med solelproduktion. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

Ansin, Cecilia, 2024. En god djurvälfärd? : en litteraturstudie om vad som kan göras för att minska mjölkkors rädsla i samband med lastning och transport. First cycle, G2E. Alnarp: (VH) > Applied Animal Science and Welfare

Axelsson, Carl Filip, 2022. Solcellspark på jordbruksmark. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of People and Society

Brorsson, Mattis, 2022. Hållbar markförvaltning i södra Småland : potential att möta hållbarhetsmålen i agenda 2030. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

Carlsson, Julia, 2023. Transport utav nötkreatur till slakt : vilka är de vanligaste bristerna i Sverige och hur påverkar det djurvälfärden?. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

Dahlin, Sanna and Karlsson, Malin, 2020. Faktorer som påverkar kornas liggbeteende : en beteendestudie kring liggbåsets utformning med hänsyn till kornas naturliga beteenden. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

Dobak Andersson, Fredrik, 2021. Möjligheten att använda håldäck som väggbeklädnad inom lantbruket. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

Ekblad, Daniel and Lundgren, Oskar, 2021. Variabelt sättavstånd i potatis : för att få jämnare storlek på potatisen. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

Eriksson, Julia, 2023. Växtnäringens betydelse i förebyggandet av svampsjukdomar. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

Frendin, Rebecka and Petersson, Anna, 2019. Utfodring av ensilage till slaktsvin : minskar stressen vid inflyttning i slaktsvinsavdelningen. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

Friberg, Edward and Polfjärd Larsson, Erik, 2023. Minskad bekämpningsanvändning och dess påverkan på svensk spannmålsodling. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

Gustafsson, Jonas and Olsson, Fredrik, 2023. Stubbhöjdens betydelse för det mekaniska spillet vid vallskörd. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

Gustavsson, Catrin, 2022. Varför börjar inte fler lantbrukare odla specialgrödor? : en kvalitativ intervjustudie med fokus på beteende. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of People and Society

Gustavsson, Sara and Isaksson, Elin, 2022. Fallstudie av kompostbäddar till mjölkkor i Sverige : hur skötseln och ventilationen påverkar juverhälsan. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

Hallberg, Emma, 2022. Tillskott av vitaminer till nyfödda dikalvar : påverkan på tillväxt och överlevnad de första 2 månaderna efter födsel. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

Hansson, Frida and Åxman, Nelly, 2023. Anledningar till att förmedling av lamm är mindre förekommande i Sverige : en kvalitativ semistrukturerad intervjustudie. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)
(LTJ, LTV) > Dept. of People and Society

Jansson Edströmer, Pernilla, 2020. Strukturförbättrande förmåga hos mellangrödor före sockerbetor : undersökning av mellangrödors effekt på markens infiltrationskapacitet. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

Johansson, Marcus and Larsson, Elias, 2019. Torkans spår i grovfoderproduktionen för lantbrukare med nötkreatur i Skåne 2018. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

Johnsson, Minna, 2022. Effekten av sortsamodling i stärkelsepotatis : ett fältförsök med utvärdering av skörd, tillväxt och svampsjukdomar. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

Jolemark, Filippa, 2023. Odling av linser och dess lönsamhet. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

Jönsson, Linnéa and Pettersson, Amanda, 2021. Våmacidos – den svårupptäckta sjukdomen : en studie kring hur sjukdomen uppkommer samt dess förekomst i Sverige. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

Kristiansson, Desirée and Larsson, Linda, 2022. Fytoöstrogener i rödklöver och dess effekter hos grisar och idisslare. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

Kårhammer, Jens and Gustafsson, Jesper, 2022. Säker bortkoppling av balpress vid brand : en studie om skademinimering vid brand i bogserat redskap. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

Larsson, Tilde and Nilsson, Elisabet, 2021. Sinperiodens inverkan på nästkommande laktation : hur vanliga produktionssjukdomar kan förbyggas. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

Lindström, Frida and Wahlquist, Pernilla, 2023. Skötselåtgärders och platsbetingelsers påverkan på resistens hos renkavle i södra Sverige. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

Nilsson, Sarah, 2019. Möjligheter för gruppering av djur i AMS-stall : en kvalitativ intervjustudie samt analys av planritningar. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

Nordqvist, Emil, 2023. Drönare : det tekniska hjälpmedlet i framtiden. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

Olofsson, Jenny, 2021. Bearbetningsmetoders påverkan på markorganismers aktivitet i jorden : i perenna odlingar samt i odlingssystem med mellangrödor. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

Persson, Annelie, 2023. Anledningar till att lantbrukare avvecklar sin lantbruksverksamhet : en kvalitativ intervjustudie med lantbrukare. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of People and Society

Petersson, Per, 2023. Arbetsbehov och kostnader för dikor i utedrift utan ligghall jämfört med traditionell djurhållning med byggnader. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

Pålsson, Tor, 2019. Vilka kunskaper har skolbarn om matens ursprung och varifrån denna kommer? : en kvalitativ studie i årskurs 5. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

Rehnström, Hanna, 2022. Säkert arbete med nötkreatur : förebyggande av skador ur lantbrukarnas perspektiv. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

Rydén, Christian, 2022. Blastdödning i potatis : påverkan på knölens visuella kvalitet genom olika avdödningsmetoder. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

Strandqvist, Izabelle and Persson, Agust, 2023. Hur påverkas uppkomsten av renkavle (Alopecurus myosuroides Huds.) av olika bearbetningsstrategier under hösten? : How is the emergence of black-grass (Alopecurus myosuroides Huds.) influenced by different mechanical strategies during the autumn?. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

Tallåker, Moa, 2023. Nio mjölkproducenters erfarenheter av att vaccinera mot E. coli mastit : en intervjustudie om effekt, arbetsmiljö och administration. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

Thorell, Pernilla and Eriksson, Helena, 2020. Skillnader i odling av kall- respektive varmvattenfisk i RAS : en jämförande studie. First cycle, G2E. Alnarp: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Zetterberg, Amanda, 2019. Spill vid skörd av vallensilage. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

This list was generated on Mon Jul 15 03:03:06 2024 CEST.