Home About Browse Search
Svenska


Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Jump to: A | B | C | E | F | G | H | J | K | L | M | N | O | R | S | T | V | W | Y | Å | Ö
Number of items: 74.

A

Abrahamsson, Kristina and Lindqvist, Helena, 2011. Entré Uppsala : gestaltning av en trafikplats. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Alsén, Märta, 2011. Gränsfall : en undersökning om skillnader mellan inomhus- och utomhusaktiviteter i förskolan. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Andersson, Beatrice, 2010. Interaktiv skulptur : hur samtidskonst skapar aktivitet i offentlig miljö. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Andersson, Ellinor, 2011. Förtätning i Uppsala : en jämförelse mellan vision och verklighet i två bostadsområden. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Andersson, Martin, 2011. Gestaltningsförslag till stadsdelspark i Östra Sala backe. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Andersson, Stina, 2012. Bildandeprocessen för svenska biosfärområden. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Arvidson, Sofia, 2011. Tillgänglighetslösningar i utemiljö : en fallstudie på Uppsala Resecentrum. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Arvidsson, Anna, 2012. Det offentliga rummet : en möjlighet till rekreation?. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Ask, Johan, 2012. Skräddarsydda träd : trädskulptering i offentlig miljö. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

B

Bennet, Anna, 2012. Den bilfria staden : om hållbarhet och levnadsstandard. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Bergvall, Maria, 2011. Vägen från mental ohälsa leder genom trädgården : en litteraturstudie om terapiträdgårdens läkande effekt och asylsökande barns mentala ohälsa. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Billstam, Annika, 2012. Egenskaper i utomhusmiljön som skapar förutsättningar för fysisk aktivitet hos barn. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Bohlin, Linnea, 2011. Dynamik i urbana planteringar : gestaltningsexempel för kvartersparken Kungsängen i Uppsala. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Brundin, Sara, 2011. Vasaparkens nya kläder : en studie av ett förnyelseprojekt i förhållande till platsens historia. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Brännlund, Felix, 2011. Cykelgarage : en litteraturstudie om cykelgarage och dess samhällsnytta. UNSPECIFIED, Uppsala. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

C

Centervall, Hanna, 2010. Samspel i staden : en studie av Shared Space ur landskapsarkitektens perspektiv. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Chatti, Hanna, 2010. Gröna värden i Lidingö och Lomma : inventering av upplevelsekvaliteter i grönområden som metod i kommunal planering. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

E

Eckerberg, Andreas, 2011. Världen vill bedragas : arkitekturtävlingar och presentationsteknik som retoriskt knep. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Engelbrekts, Maria, 2011. Växtinventering och skötselåtgärder : en studie av Rektorsgårdens trädgård i Uppsala. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Erixon, Hannes, 2011. Parkkaraktärer i Uppsala Stadsträdgård. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Ernerfeldt, Lisa, 2011. Trädgårdar för rehabilitering : en jämförelse mellan Alnarp och Vidarkliniken. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

F

Fredriksson, Linus, 2010. Designteorier i landskapsarkitektur : utveckling, definition och tillämpning. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Fritzson Thor, Ida, 2013. Att öka tillgängligheten till naturområden : ett gestaltningsförslag för naturreservatet Tinnerö eklandskap. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

G

Garnell, Liselott, 2010. Studie av dagvattenkanalen utmed Sjöstadsparterren i Hammarby Sjöstad. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Göransson, Susanne, 2010. En bostadsgård för sinnen och minnen : ett idéförslag till bostadsgården på Östanå äldreboende i Tranås. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

H

Hagberg, Johanna, 2010. 3D-modellen som kommunikationsverktyg. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Hamberg, Maria, 2010. Stockholm - den allt högre staden?. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Hammarström, Emma, 2013. Illustration utan representation? : skalfigurernas demografi i perspektivbilder. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Hedlund, Sara, 2011. Höjdsättning av mark : faktorer som påverkar processen i markprojektering. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Hellman, Cecilia, 2011. Landskapsarkitektur och genus : en intervjustudie med tre landskapsarkitekter . First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

J

Johansson, Anna, 2010. Varsam och inspirerande design av utemiljön vid äldreboenden. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

K

Kiltorp, Erik, 2011. Gröna planeringsverktyg : en komparativ studie av Grönytefaktorn och BREEAM utifrån ett svenskt landskapsarkitekturperspektiv. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Kjerrgren, Lovisa, 2011. Layers of land : the palimpsest concept in relation to landscape architecture. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

L

Lagumdzija, Nejra and Lindman, Emma, 2011. Att vistas i gaturummet : en studie av den offentliga gatans sociala kvaliteter. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Lennfalk, Fredrik, 2011. Fallstudie: en analys av Kungens Kurva utifrån Huddinge kommuns vision för vidare utveckling av området . First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Lindbeck, Örjan, 2010. Gestaltning av en takträdgård. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Lindvall, Sari, 2010. Uppvärmda parkbänkar i offentlig miljö. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Löfstedt, Charlotta, 2010. Grönstruktur och inglasade uterum : förtätningselement i den hållbara staden. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

M

Martinsson, Eleonor, 2010. Vilka faktorer påverkar komposition och val av växter? : olika aktörers sätt att arbeta. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Mattsson Kjellqvist, Lova, 2012. Landskapsord och synvinklar : om uppfattningen av landskapsarkitektur i media. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Modin, Anna-Karin, 2012. Äldreboendens utemiljö : en utvärdering av utomhusmiljön kring två renoverade äldreboenden i Stockholm. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Munter, Madeleine, 2010. Tre färger av hållbarhet : en studie över blå, gröna och grå inslag i Hammarby Sjöstads utmiljö. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

N

Nilsson, Matilda, 2011. Bostadsgård på bjälklag : en omgestaltning av kvarteret Trumman i Malmö. First cycle, G2E. Ultuna, Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Nilsson, Tove, 2010. Gestaltningsförslag för Norbyvreten : från kvarterspark till stadsdelspark. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Norén, Maria, 2011. Gestaltningsförslag för S:t Eriks torg i Uppsala : med utgångspunkt från Jan Gehls teorier för att främja liv och aktivitet. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Norén Almén, Josefin, 2010. Det sublima är nu. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Nygren, Kristina, 2010. Trädgårdsrådgivning via kataloghusföretag : en undersökning om efterfrågan och metod i praktiken. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

O

Olsson, Erik Peder, 2011. Lokaldemokrati genom urban odling : en outnyttjad resurs för stadsplaneringen?. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

R

Rendel, Oskar, 2010. Skatepark i Uppsala : form och förankring. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Runnérus, Lisa, 2012. Att gestalta utan plats : en redogörelse för en teambaserad gestaltningsprocess. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

S

Sandelin, Emma, 2010. Gatuträd i Stockholm : fallstudie av Sjöviksvägen och John Ericssonsgatan. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Sellbrandt, Charlotte and Vilkénas, Julia, 2011. Designa in, designa ut : social exkludering i det offentliga rummet : en fråga för landskapsarkitekter. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Skogelid, Evelina, 2011. Cykelparkering i stadsmiljö : en redogörelse för cykelparkeringens komponenter. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Slettengren, Elin, 2011. Främjande av biologisk mångfald i samspel med parkkaraktärer och sociala värden : en studie av Stadsträdgården i Uppsala. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Staflin, Peter, 2011. Årstaparkens framtid : en studie av förtätning i östra Uppsala. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Stengård, Catrin, 2011. Undersökning av parkers funktion idag kopplat till kulturhistorisk värdering . First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Strand, Marta, 2010. Mellan husen i stadens periferi. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Strandberg, Erik, 2011. Analys och gestaltning av miljön kring vattentornet i Uppsalas stadsskog. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Ström, Kajsa, 2012. Kompensationsåtgärder vid exploatering av naturmark. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Ståhlbom, Erik, 2010. Miljonprogrammet : mytbildning, arkitektur och förnyelse. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Susanna, Hogell, 2010. Trädgårdar för vård- och äldreboenden : funktioner och kvaliteter att beakta vid gestaltningsarbete. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Svensson, Josefine, 2011. Utomhuspedagogiska rum : hur naturen kan användas som undervisningsmiljö. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Svensson, Stina, 2011. Undersökning : hur gestaltas den anlagda miljön vid naturum?. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Svensson, Ulrika, 2010. Saluplats Fyristorg : medborgarnas gemensamma uterum?. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Söderberg, Maria, 2011. Förskolegårdens utformning och dess påverkan på barns lek. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

T

Tunhielm, Jenny, 2011. Parkers användning och funktion : en undersökning av tre centrala parker i Västerås. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Tyrväinen, Karl, 2011. Det tillfälliga rummet : en temporär dimension av landskapsarkitektur. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

V

Väppling, Viktor, 2010. Då gatumöbler integreras med belysning. First cycle, G2E. Ultuna: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

W

Winblad, Malin, 2011. Layoutmetoder för landskapsarkitekter : undersökning av enkla layoutmodellers betydelse för gestaltningspresentationer. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Y

Yngvesson, Josephine, 2014. Stranden : gestaltningsförslag för lek och aktivitet i Marnäsparken. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Å

Åberg, Julia, 2010. Landskapsarkitektur i ord : en studie i kritik av Östra Ågatan och Vasaparken. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Åström, Helena, 2012. Gestaltning för innergården Linné : om gestaltningsprocessen i en historisk miljö. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Åström, Kajsa, 2012. Barn av vår stad : en studie om barns möjlighet till lek längs gågatan i Uppsala. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Ö

Öhman, Elin, 2010. Kommunikation mellan landskapsarkitekt och brukare under ett gestaltningsmöte : en undersökning av olika kommunikationssätt i trädgårdsplanering. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

This list was generated on Sun Nov 27 17:27:56 2022 CET.