Home About Browse Search
Svenska


Andersson, Ellinor, 2011. Förtätning i Uppsala : en jämförelse mellan vision och verklighet i två bostadsområden. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Urban and Rural Development

[img]
Preview
PDF
752kB

Abstract

Förtätning är ingen ny företeelse. Att få in mer på mindre yta har förekommit sedan andra halvan av 1800-talet. Att städer byggs tätare motiveras på så vis att man slipper ta ny mark i anspråk och att reseavstånden minskas för invånarna. De som motsätter sig förtätning gör det vanligen på grund av att vissa värden, exempelvis grönområden och rumsskala, riskerar att försämras vid en exploatering. Jag har valt att granska Uppsalas översiktsplaner från 2002 och 2010 för att se vad dessa säger om förtätning. Jag tittar därefter närmare på två områden, Fyrisvallen och Kungsängen, för att avgöra hur väl de följer dessa skrivelser. Arbetet undersöker även översiktplanens visionära eller vägledande roll för stadsplanering. Uppsatsen syftar även till att problematisera bilden av en stadsutveckling genom förtätning, vilket är lika aktuellt i dag som för 150 år sedan.
Det finns gott om teori kring förtätning men min mening är att det är den förtätning som faktiskt genomförs som spelar roll, för den påverkar människor. Jag har genom litteraturstudier, genomgång av översiktsplanerna och samtal med planarkitekter på kommunen samlat kunskap om förtätning, samt försökt att förstå varför dessa två platser, Fyrisvallen och Kungsängen, fick den utformning de fick. I mitt resultat framkommer att översiktsplanernas skrivelser till stor del är generella och där med inte platsbegränsande. Min bedömning är att kommunen vill ha översiktliga riktlinjer för att kunna utforma varje plats utefter dess individuella förutsättningar.

,

Densification is not a new occurrence. Increasing the density in urban areas has been done since the second half of the nineteenth-century. To create more compact cities has been motivated by not exploiting untouched land and reducing the travel distances for its inhabitants. People against densification usually motivate their opinion due to the risk of reduced values, like green areas and sense of scale. I have studied two planning documents by the city of Uppsala to see what they say about densification and then two areas, Fyrisvallen and Kungsängen, to determine how they are affected by these documents. In the essay I also investigate the planning documents visionary or guiding role for city planning. The paper is aiming on problematizing the picture of densification as an idea of city development, which is just as up-to-date now as 150 years ago.
I would say that there is plenty of theory in making cities denser, but the densification that is implemented is by my meaning the one that matters, the one that affects people. I have through literature studies, reviewing the planning documents and discourse with planning architects gathered information about densification and tried to understand why these two areas, Fyrisvallen and Kungsängen, were shaped the way they are. My result is that the documents are mainly general and did therefore not limit the shape of the areas. My conclusion is that the city of Uppsala only wants general guidelines to have no constrains and be able to create site adjusted solutions.

Main title:Förtätning i Uppsala
Subtitle:en jämförelse mellan vision och verklighet i två bostadsområden
Authors:Andersson, Ellinor
Supervisor:Lisitzin, Katri
Examiner:Granvik, Madeleine
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2011
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LARKU Landscape Architecture Programme, Ultuna (admitted before July 1, 2007) 300 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development
Keywords:förtätning, Uppsala, översiktsplan, stadsplanering, Fyrisvallen, Kungsängen
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-649
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-649
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:10 Oct 2011 12:58
Metadata Last Modified:22 Apr 2012 10:00

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics