Home About Browse Search
Svenska


Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Jump to: A | B | D | E | F | H | J | K | L | N | P | R | S | U | V | W | |
Number of items: 46.

A

Andreasson, Elin, 2018. Utveckling och test av en leverantrsportfljmodell fr industriell virkesfrsrjning. Second cycle, A2E. Ume: (S) > Dept. of Forest Resource Management

B

Backman, Filip, 2017. Hur pverkar skogsgares beslut skogens vrden?. Second cycle, A2E. Ume: (S) > Dept. of Forest Resource Management

Benjaminson, Simon, 2017. Skogsinventering med hjlp av stereomatchning av flygbilder tagna frn en drnare p enskilda trd niv. Second cycle, A2E. Ume: (S) > Dept. of Forest Resource Management

Blombck, Johanna, 2015. Uppdatering av Sdras skogsbruksplaner med hjlp av stereomatchning av flygbilder i kombination med den nya nationella hjdmodellen och Riksskogstaxeringens provytor. Second cycle, A2E. Ume: (S) > Dept. of Forest Resource Management

Burstrm, Adam, 2014. Indelning av trakter infr gallring p Holmen Skog : en utvrdering av svrigheter och mjligheter. Second cycle, A2E. Ume: (S) > Dept. of Forest Resource Management

Bckstrm, Hanna, 2018. Skogsgarnas mjligheter att bedriva ett alternativt skogsbruk i Jmtlands ln. Second cycle, A2E. Ume: (S) > Dept. of Forest Resource Management

D

Driedger, Erika, 2014. Analyzing cumulative effects from human development on reindeer habitat in Sweden : an approach from Canadian caribou recovery planning. Second cycle, A2E. Ume: (S) > Dept. of Forest Resource Management

E

Elldegren, Linus, 2015. Zonerat skogsbruk p fastighetsniv effekter p ekonomi och milj. Second cycle, A2E. Ume: (S) > Dept. of Forest Resource Management

Ellingsson, Anders, 2018. Flt- och flygbildsskattning av i skogen kvarvarande virkesvolymer i Medelpad efter 2010-talets stormar. Second cycle, A2E. Ume: (S) > Dept. of Forest Resource Management

F

Forsman, Karl, 2016. Using structure from motion for stockpile inventory in the forest industry. Second cycle, A2E. Ume: (S) > Dept. of Forest Resource Management

H

Helge, Sebastian, 2014. Skogsvrdstjnster inom Sdra Skog Region st : skogsvrdsledares och entreprenrers uppfattning om samarbete och inkpsstt . Second cycle, A2E. Ume: (S) > Dept. of Forest Resource Management

Henckel, Anna, 2017. Frtroende i skogliga affrsrelationer : skogsgarens frtroende fr virkeskparen beroende av skogsgarens generationstillhrighet. Second cycle, A2E. Ume: (S) > Dept. of Forest Resource Management

J

Jakobsson, Oscar, 2017. Kontrolltaxering med std av drnare hos Norra Skogsgarna. Second cycle, A2E. Ume: (S) > Dept. of Forest Resource Management

Jnsson, Michael, 2015. Den generella hnsynens omfattning vid slutavverkning p lvdalens Besparingsskog. Second cycle, A2E. ume: (S) > Dept. of Forest Resource Management

K

Kllman, Agnes, 2017. Frtroende i skogliga affrsrelationer : skogsgarens frtroende till virkeskparen beroende av skogsgarens kn. Second cycle, A2E. Ume: (S) > Dept. of Forest Resource Management

L

Larsson, Helene, 2018. Classification of ground lichen using Sentinel-2 and airborne laser data. Second cycle, A2E. Ume: (S) > Dept. of Forest Resource Management

Leifsdotter, Teresa, 2018. Att leda genom coaching : en utvrdering av ledarskapsutbildning och dess implementering inom Stora Enso Skog och Stora Enso Bioenergi. Second cycle, A2E. Ume: (S) > Dept. of Forest Resource Management

Linck, Lisa, 2015. Skogens sociala vrden i Dalasj. Second cycle, A2E. Ume: (S) > Dept. of Forest Resource Management

Lundberg, Andreas, 2016. Frtroendeskapande kommunikation i virkesaffrer : en fallstudie inom Sveaskog. Second cycle, A2E. Ume: (S) > Dept. of Forest Resource Management

Lundberg, Marcus, 2016. Skogssktsel p Holmens ttortsnra marker kring verum. Second cycle, A2E. Ume: (S) > Dept. of Forest Resource Management

Lundholm, Anders, 2014. Evaluating inventory methods for estimating stem diameter distributions in micro stands derived from airborn laser scanning. Second cycle, A2E. Ume: (S) > Dept. of Forest Resource Management

Lundin, Marika, 2015. Behovet av skogsgarwebb en marknadsunderskning inom AB Karl Hedin Rvara. Second cycle, A2E. Ume: (S) > Dept. of Forest Resource Management

Lundstrm, Adam, 2016. Formulering och utvrdering av rensktselanpassad skogssktsel med integrerad geografisk information frn beteslandsindelning. Second cycle, A2E. Ume: (S) > Dept. of Forest Resource Management

N

Nilsson, Hilma, 2014. Strategic forest planning using AHP and TOPSIS in participatory environments : a case study conducted in Vilhelmina, Sweden. Second cycle, A2E. Ume: (S) > Dept. of Forest Resource Management

Nilsson, Rasmus, 2014. Kundnjdhet hos privata skogsgare som anvnt Sdras uppdragsform skrdarmtning med stampris. Second cycle, A2E. Ume: (S) > Dept. of Forest Resource Management

Nilsson, Robert, 2015. Effekter av naturvrdande skogssktsel p lng sikt med Heureka Plan Wise : analys av restaureringstgrder fr naturvrden i Sveaskogs Ekopark Kringberget. Second cycle, A2E. Ume: (S) > Dept. of Forest Resource Management

Nilsson , Hilma, 2014. Strategic forest planning using AHP and TOPSIS in participatory environments : a case study conducted in Vilhelmina, Sweden. Second cycle, A2E. Ume: (S) > Dept. of Forest Resource Management

Nylander, Erika, 2017. Frtroende i skogliga affrsrelationer : skogsgarens frtroende fr virkeskparen beroende av skogsgarens avstnd till skogsfastigheten. Second cycle, A2E. Ume: (S) > Dept. of Forest Resource Management

P

Pallares Ramos, Carlos, 2017. Agreement or Chance: How Exact are tree markings in forest management?. Second cycle, A2E. Ume: (S) > Dept. of Forest Resource Management

R

Romlin Fredriksson, Anton, 2016. Fjrranalysstdd objektiv uppskattning av virkesfrrd fr vrdering av fastigheter. Second cycle, A2E. Ume: (S) > Dept. of Forest Resource Management

S

Singhania Sousa, Monica, 2015. Forest estimates derived from airborne laser scanning data in southern Sweden : a comparison of regional and local model calibration. Second cycle, A2E. Ume: (S) > Dept. of Forest Resource Management

Sjdin, Edward, 2016. Analys av ssongsvariationer vid skattning av skogliga variabler med InSAR teknik. Second cycle, A2E. Ume: (S) > Dept. of Forest Resource Management

Sjqvist, Maja, 2017. Skogens sociala vrden i den praktiska sktselplaneringen : en intervjustudie i Vsterbottens ln. Second cycle, A2E. Ume: (S) > Dept. of Forest Resource Management

Straker, Adrian, 2016. Comparison of forest fire severity classification models based on aerial images and Landsat 8 OLI/TIRS images of a forest fire area in central Sweden. Second cycle, A2E. Ume: (S) > Dept. of Forest Resource Management

Sderberg, Jon, 2015. A method for using harvester data in airborne laser prediction of forest variables in mature coniferous stands. Second cycle, A2E. Ume: (S) > Dept. of Forest Resource Management

U

Ullen, Moa, 2015. Skogssktselns pverkan p fodertillgng fr klvvilt : The impact of forest management on forage availability for ungulates. Second cycle, A2E. Ume: (S) > Dept. of Forest Resource Management

V

Vestin, Sandra, 2015. Borta med vinden : skogsgares erfarenheter av avverkningstjnster efter stormen Ivar. Second cycle, A2E. Ume: (S) > Dept. of Forest Resource Management

Viklund, Johan, 2014. A proposed decision support tool for wood procurement planning based on stereo-matching of aerial images. Second cycle, A2E. Ume: (S) > Dept. of Forest Resource Management

W

Wahlstrm Bergstedt, Sofia, 2017. Skattade vrden fr objekts- och sortimentsegenskaper jmfrt med utfall efter slutavverkning. Second cycle, A2E. Ume: (S) > Dept. of Forest Resource Management

Wikberg, Mattias, 2016. Privata skogsgares instllning till alternativa kommunikationsmjligheter i skogsbruket. Second cycle, A2E. Ume: (S) > Dept. of Forest Resource Management

Wilhelmsson, Pr, 2016. En analys av befintliga och alternativa gallringsmallar fr tall i norra Sverige. Second cycle, A2E. Ume: (S) > Dept. of Forest Resource Management

Wstlund, Andr, 2016. Framskrivning av ALS data med TanDEM-X. Second cycle, A2E. Ume: (S) > Dept. of Forest Resource Management

kerstedt, Louise, 2017. Implementering av markfuktighetskartor : maskinfrares upplevelser av information, utbildning och anvndande av markfuktighetskartan. Second cycle, A2E. Ume: (S) > Dept. of Forest Resource Management

berg, Maja, 2016. Virkeskparnas arbetsstt, instllning och strategi : en fallstudie hos SCA Skog ngermanlandsfrvaltning. Second cycle, A2E. Ume: (S) > Dept. of Forest Resource Management

sterhult Brehmer, Elinor, 2016. Utformning av skogsgarstrategier hos Norra Skogsgarna med hjlp av Heureka PlanWise. Second cycle, A2E. Ume: (S) > Dept. of Forest Resource Management

stman, Per, 2016. Funktioner fr skattning av skogsbestnds kapitalfrrntning. Second cycle, A2E. Ume: (S) > Dept. of Forest Resource Management

This list was generated on Tue Dec 6 01:07:08 2022 CET.