Home About Browse Search
Svenska


Romlin Fredriksson, Anton, 2016. Fjärranalysstödd objektiv uppskattning av virkesförråd för värdering av fastigheter. Second cycle, A2E. Umeå: SLU, Dept. of Forest Resource Management

[img]
Preview
PDF
477kB

Abstract

Att värdera fastigheter kräver en noggrann uppfattning om virkesförrådet på fastigheten i fråga, detta för att kunna skapa bra och tillförlitliga värderingar. Det har under de senaste årtiondena pågått stora avancemang inom fjärranalysområdet både tekniskt och kunskapsmässigt. Detta ger möjligheter att använda dessa nya metoder för att genomföra estimeringar av volym, dock finns det antal olika metoder för att plocka ut ett stickprov från populationen. I denna studie undersöks två olika metoder för att med stöd av fjärranalys välja ett optimalt stickprov av fältprovytor för skattning av virkesförråd. Undersökningen gjordes med hjälp av ett systematiskt utlägg av 10 m radie provytor på fastigheten Remningstorp i Västergötland. Den fjärranalys information som används är dels flygburen laserskanning, (ALS) dels digitala punktmoln från fotogrammetri. Två så kallade balanserade samlingsmetoder, LPM2 och CUBE där fjärranalysinformation används för att balansera samplingen av fältprovytor utvärderades för skattning av volymen och jämfördes med att använda ett obundet slumpmässigt urval (OSU). Detta utvärderades genom att undersöka medelfelet för skattningen vid olika stickprovsstorlekar. De balanserade metoderna LPM2 och CUBE visar en lägre medelfel än OSU. LPM2 med stöd av ALS informationen ger en lägre medelfel än CUBE. Fotogrammetri ger också ett högre medelfel än ALS för både LPM2 och CUBE. Studien visa att balanserade sampling- metoder med fördel kan användas vid uppskattning av volymen på större fastigheter.

,

Valuing properties requires a thorough understanding of the stock of wood on the property in question, in order to create good and reliable valuations. It has in recent decades been great advancements in the remote sensing area, both technically and in terms of knowledge. This provides opportunities to use these new methods to carry out estimates of the volume where the remote sensing data is used for optimising the field sample. In this study, I examine two different methods and two remote sensing data sources to support the selection of an optimum sample of field plots to estimate the timber volume. The study was conducted by using a systematic sample of 10 m radius field plots on the property Remningstorp in Västergötaland. The remote sensing data used are airborne laser scanning (ALS) and digital point clouds from photogrammetry. Two sampling methods LPM2 and CUBE where remote sensing information is used to balance the sampling of the field plots were evaluated for estimating the volume. As a comparison simple random sampling (SRS) of the available field plots was used. The evaluation was done by examining the standard error of an estimator at different sample sizes. The balanced methods LPM2 and CUBE show a lower standard error than that of the OSU. LPM2 with the support of ALS information reaches a level lower than CUBE and sampling methods with support in photogrammetry. The study show that balanced sampling methods can be advantageously used in estimating the volume of large properties.

Main title:Fjärranalysstödd objektiv uppskattning av virkesförråd för värdering av fastigheter
Authors:Romlin Fredriksson, Anton
Supervisor:Olsson, Håkan
Examiner:Ståhl, Göran
Series:Arbetsrapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skoglig resurshushållning och geomatik
Volume/Sequential designation:463
Year of Publication:2016
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:SY001 Forest Science - Master's Programme 300 HEC
Supervising department:(S) > Dept. of Forest Resource Management
Keywords:fjärranalys, fastighetsvärdering, balanserad sampling
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-5929
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-5929
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Forestry production
Language:Swedish
Deposited On:07 Oct 2016 13:50
Metadata Last Modified:07 Oct 2016 13:50

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics