Home About Browse Search
Svenska


Källman, Agnes, 2017. Förtroende i skogliga affärsrelationer : skogsägarens förtroende till virkesköparen beroende av skogsägarens kön. Second cycle, A2E. Umeå: SLU, Dept. of Forest Resource Management

[img]
Preview
PDF
275kB

Abstract

I Sverige finns det ungefär 330 000 privata skogsägare och konkurrensen om skogsägarnas virke bland de skogliga aktörerna är stor. Skogsbolagens virkesköpare måste anskaffa virke genom köp av privata skogsägare för att skogsbolagen ska kunna försörja de svenska industrierna med virke. För effektivisera det kan det krävas att det skapas förtroende mellan parterna.
Studien baserades på kvalitativa intervjuer med privata skogsägare och studiens syfte var att studera skogsägarnas förtroende för virkesköparen i den skogliga affärsrelationen beroende av om skogsägaren var kvinna eller man samt att studera hur variablerna virkesköparens vilja att kundanpassa, virkesköparens skogliga kompetens och kommunikation mellan parterna påverkade skogsägarens förtroende för virkesköparen i den skogliga affärsrelationen. Studien har gjorts i samarbete med SCA, som vill vara det självklara valet för privata skogsägare.
Intervjuernas geografiska område var Norrbottens län och totalt intervjuades fem kvinnor och fem män. Samtliga skogsägare skulle ha genomfört en virkesaffär med SCA mellan januari 2010 - juni 2016
Resultatet visar på att samtliga variabler är viktiga för att skapa förtroende mellan skogsägaren och virkesköparen i den skogliga affärsrelationen. Det finns skillnader i hur virkesköparen bemöter skogsägaren beroende på könet. Det visade också att alla processer formas på något sätt av kön, de är så kallade könade.
Fortsatta studier bör göras för att kunna studera detaljer i en större utsträckning och se det från ett organisationsperspektiv. Och inte enbart från virkesköparens bemötande med skogsägaren.

,

There are approximately 330 000 private forest owners and the competition for the timber among the timber buyers is great. The buyers has to purchase timber from the private forest owners so that timber buying companies can provide the swedish industries with timber. For the business between the owner and the buyer to be effective, trust between the parties might be needed.
This study was based on qualitative interviews with private forest owners. The purpose of this study was to study the owners trust in the buyers depending on whether the buyer was a woman or a man. The purpose of the study was also to study how the variables; (i) the willingness of the buyers to adapt depending on the owner, (ii) the buyers competence in forestry and (iii) the communication between the owner and the buyer, affected the owners trust in the buyer. This study has been made in cooperation with SCA who wants to be the obvious choice for private forrest owners.
The geographical area of the study was Norrbotten County and a total of five women and five men were interviewed. A requirement was that the forest owners who were interviewed had sold timber to SCA sometime between January 2010 and June 2016.
The result show that all of the variables is important to create trust between the forrest owner and the timber buyer in the business relationship. There are differences in how the buyer meets the owner of the forest depending on the gender. It also showed that all processes are formed in some way by gender, called gendered.
Continuous studies should be done to study details to a greater extent and see it from an organizational perspective. And not only from the timber byers treatment with the forest owner.

Main title:Förtroende i skogliga affärsrelationer
Subtitle:skogsägarens förtroende till virkesköparen beroende av skogsägarens kön
Authors:Källman, Agnes
Supervisor:Staal Wästerlund, Dianne and Andersson, Elias and Olofsson, Elin
Examiner:Eriksson Ljusk, Ola
Series:Arbetsrapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skoglig resurshushållning och geomatik
Volume/Sequential designation:478
Year of Publication:2017
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:SY001 Forest Science - Master's Programme 300 HEC
Supervising department:(S) > Dept. of Forest Resource Management
Keywords:skoglig kompetens, kommunikation, vilja att kundanpassa, trygghet
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-9245
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-9245
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Forestry - General aspects
Forestry production
Language:Swedish
Deposited On:15 Feb 2018 12:17
Metadata Last Modified:27 Feb 2019 11:51

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics