Home About Browse Search
Svenska


Jönsson, Michael, 2015. Den generella hänsynens omfattning vid slutavverkning på Älvdalens Besparingsskog. Second cycle, A2E. umeå: SLU, Dept. of Forest Resource Management

[img]
Preview
PDF
2MB

Abstract

Älvdalens Besparingsskog ligger i Norra Dalarna och omfattar ca 58 000 hektar produktiv skogsmark. Området domineras av barrskog, där tall förekommer i störst utsträckning, följt av gran och en liten andel lövträd. Älvdalens Besparingsskog är certifierade enligt PEFC, vilket bland annat ställer krav på naturvården. En antydan om att stora arealer och volymer lämnas som generell hänsyn i samband med slutavverkning har funnits under en tid hos Älvdalens Besparingsskog. Detta har studerats utförligt i detta arbete där 75 slutavverkade trakter på Besparingsskogen för perioden 2011-12-28 till 2014-06-26 har ingått i studien.
Älvdalens Besparingsskog grundar sina skogliga data på laserdata, vilket också har varit grunden vid beräkning av lämnad hänsynsvolym. Laserdata har kontrollerats i fält i samband med inventering av 15 trakter. Den generella hänsynen har också bedömts utifrån Skogsstyrelsens målbilder i samband med fältinventeringen. Vid några tillfällen har skogskartans gränsdragning för impediment kontrollerats vid fältinventering.
Denna studie visar att 18,7 % av bruttoarealen samt 17,4 % av bruttovolymen för slutavverkade trakter har lämnats som generell hänsyn under studieperioden. Det totala virkesvärdet av den generella hänsynen för 75 avverkade trakter uppgår till drygt 13 000 000 kronor. Fältinventeringen visade betydligt högre volymer än laserdata. Resultatet pekar därmed på att den lämnade volymen är större än de 17,4 % som angivits ovan. Den generella hänsynen bedömdes vara utformad enligt Skogsstyrelsens målbilder. Gränserna för impediment i skogskartan skiljde sig i vissa fall från fältmätningarna. Slutsatsen blev att andelen impediment kan vara överskattad i skogskartan.

,

Älvdalens Besparingsskog is located in the northern part of Dalarna County and covers about 58 000 hectares productive forest land. The area is dominated by coniferous forest, where pine is the most common tree species, followed by spruce and small proportion deciduous trees. Älvdalens Besparingsskog is certified with PEFC, which for example requires conservancy. Älvdalens Besparingsskog has suspected that large areas will be left as nature conservation areas, during the final felling. This has been carefully studied in this study, which includes analysis for 75 final felling objects during 2011-12-28 to 2014-06-26.
Älvdalens Besparingsskog bases their forest data on laser data, which also has been the basis for the calculations of stand volume in the nature conservation areas. The laser data has been controlled by measuring a sample of the nature conservation areas of 15 final felling objects. The nature conservancy has been assessed into forestry targets which have been created by the Swedish Forest Agency, during the control of the sample areas. Nonproductive forest land has also been measured in some occasions, to investigate how well the forest map corresponds with reality.
This study demonstrates that 18,7 % of the gross area and 17,4 % of the gross volume of final felled areas have been provided as nature conservancy during the study period. The total value of timber for the conservation areas amounts to more than 13 000 000 SEK for the 75 final felling objects. The control measuring showed significantly higher volumes than the laser data. This can be interpreted that higher volumes than the results above have been saved as conservation areas. The nature conservancy where assessed to be assigned according to the Swedish forest agency’s targets. The limits of nonproductive forest land in the forest map differed in some cases from field measurements. The conclusion was that theproportion of nonproductive forest land may be overestimated in the forest map.

Main title:Den generella hänsynens omfattning vid slutavverkning på Älvdalens Besparingsskog
Authors:Jönsson, Michael
Supervisor:Lämås, Tomas
Examiner:Wilhelmsson, Erik
Series:Arbetsrapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skoglig resurshushållning och geomatik
Volume/Sequential designation:441
Year of Publication:2015
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:SY001 Forest Science - Master's Programme 300 HEC
Supervising department:(S) > Dept. of Forest Resource Management
Keywords:naturhänsyn, målbilder, virkesvärde, Sverige, laserskanning
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-4829
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-4829
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Forestry production
Language:Swedish
Deposited On:10 Sep 2015 10:35
Metadata Last Modified:10 Sep 2015 10:35

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics