Home About Browse Search
Svenska


Benjaminson, Simon, 2017. Skogsinventering med hjälp av stereomatchning av flygbilder tagna från en drönare på enskilda träd nivå. Second cycle, A2E. Umeå: SLU, Dept. of Forest Resource Management

[img]
Preview
PDF
3MB

Abstract

Upprättandet av skogsbruksplaner har utfört på liknades sätt under flera
decennier, dagens utveckling inom drönartekniken kan nu möjligen förändra
detta. Målet med denna studie var att undersöka möjligheten att skatta
skogliga variabler på avdelningsnivå genom stickprov av träd kombinerat
med heltäckande skattningar på enskilda träd nivå från stereomatchade
flygbilder tagna med drönare. Studien utfördes med hjälp av flygbilder och
inventeringsdata från studieområdet Remningstrop.
Resultatet visar att det är möjligt att skatta medelhöjden för ett bestånd
med ett medelfel på 13,0 %. Resultatet för medeldiameter och total volym
är däremot högre med 17,0 % respektive 28,1 %. Skattningsnoggrannheten
skulle sannolikt blivit bättre om fjärranalysdatat för respektive träd
kunnat sammanlänkats bättre med motsvarande inventeringsdata, samt om
fjärranalysdatat och inventeringsdatat hade varit från samma år. De höga
kraven på inventeringsdatat gör att den undersökta metoden kan vara svår
att applicera i det operativa skogsbruket.
i

,

The establishment of forest management plans has been carried out in a
similar manner for decades, today’s development with drones technology
can now change this. The aim of this study was to investigate the possibility
of estimating forest variables on compartment level by sampling of trees
combined with full individual tree crown estimates from stereo matched
aerial images taken by a drone. The study was conducted using aerial images
and inventory data from individual trees level from the Remningstrop study
area.
The result shows that it’s possible to estimate the mean height of a forest
department with a RMSE of 13.0 %. The result for mean diameter and
total volume, on the other hand, is higher 17.0 % and 28.1 % respectively.
Among the weaknesses of the study has been that inventory data have low
accuracy and precision for coordiantes and the time difference between the
inventory and areial images. The high requirements for inventory data make
the method difficult to apply in the operational forestry.
ii

Main title:Skogsinventering med hjälp av stereomatchning av flygbilder tagna från en drönare på enskilda träd nivå
Authors:Benjaminson, Simon
Supervisor:Wallerman, Jörgen
Examiner:Olsson, Håkan
Series:ISRN SLU–SRG–AR–480–SE
Volume/Sequential designation:480
Year of Publication:2017
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:SY001 Forest Science - Master's Programme 300 HEC
Supervising department:(S) > Dept. of Forest Resource Management
Keywords:stereomatchning, flygbilder, skogsinventering, drönare, enskilda träd
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-8002
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-8002
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Forestry - General aspects
Forestry production
Language:Swedish
Deposited On:19 Oct 2017 07:22
Metadata Last Modified:19 Oct 2017 07:22

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics