Home About Browse Search
Svenska


Andreasson, Elin, 2018. Utveckling och test av en leverantörsportföljmodell för industriell virkesförsörjning. Second cycle, A2E. Umeå: SLU, Dept. of Forest Resource Management

[img]
Preview
PDF
940kB

Abstract

Skogsindustrin klassas som en processtillverkandeindustri vilket gör att deras drift och vinst är helt beroende av tillgången och priset på råvaran. Det sätter stor press på inköpsenheten och även små procentuella förbättringar av råvaruförsörjningskostnaden gör en stor skillnad på företagets finansiella resultat. Det gör att skogsindustriföretagen är i behov av beslutstöd i sin råvaruhantering för att kunna ta bättre beslut.

Detta arbete syftar till att utveckla en portföljmodell helt anpassad till skogsindustriell råvaruförsörjning. Arbetet med att ta fram en analysmodell delades in i sex faser:

1. Framtagande av det första förslaget på portföljmodell
2. Kartläggning av faktorer till portföljmodellen
3. Test av det första förslaget till portföljmodell
4. Justering av portföljmodellen
5. Test av det andra förslaget på portföljanalys
6. Utvärdering av det andra förslaget på portföljmodell

Av utvärdering av det andra förslaget utvecklades den affärsorienterade portföljmetoden, en portföljmodell helt anpassad till skogsindustriellråvaruförsörjning för ett integrerat skogsbolag. Under arbetet framkom fyra viktiga slutsatser och resultat:

1. Att viktiga faktorer för skogsindustriell råvaruförsörjning har identifierats som beslutsfattare som t.ex. virkeschefer och motsvarande tar hänsyn till i sitt arbete.
2. Att portföljmodeller för analys av skogsindustriell råvaruförsörjning måste ha en sådan upplösning att varje leverantör levererar varje enskilt virkessortiment till varje enskild mottagningsplats samtidigt som varje virkesaffärs strategiska betydelse värderas.
3. Att resultatet ska användas som ett diskussionsunderlag vid scenarioanalyser. Scenarioanalyserna ska göra att företaget ser vilka affärer som är värda att utveckla och satsa mer resurser på utifrån givna framtida utmaningar.
4. Att det är intressant att utveckla en liknande portföljanalys för marknaden för privata köp då det är en marknad som går att styra med företagets beteende. En sådan analys skulle likna den affärsorienterade portföljmetoden fast med viss utveckling och justering av de ingående faktorerna för att specialisera sig mot marknaden för privata köp.

Välkommen att testa den affärsorienterade portföljmetoden och fortsätt gärna att vidareutveckla portföljanalyser för skogsindustriell råvaruförsörjning!

,

The forest industry is a processing industry which make their whole operation and profit dependent of the access and price of the raw material. That puts huge pressure on the purchasing unit and even a small inflation of the raw material cost makes an enormous difference on the company’s financial year end result. Forest companies are in need of support and expert help in their decision making concerning the management of purchasing raw materials.

This paper aims to develop a portfolio model adapted to industrial wood supply. The work process can be divided into six steps:

1. Development of the first draft of the portfolio model
2. Identification of factors to the portfolio model
3. Test of the first draft of the portfolio model
4. Adjustment of the first draft of the portfolio model
5. Test of the second draft of the portfolio model
6. Evaluation of the second draft of the portfolio model

The evaluation of the second draft led to the development of the purchase-oriented portfolio model, a portfolio model adapted to industrial wood supply for an integrated forest company. During the process four important conclusions and results were found.

1. That it has been possible to identify important factors for industrial wood supply that decision makers such as wood directors take into account.
2. That portfolio models need to have a focus on how every supplier delivers each wood supply to each and every mill and at the same time analyze the strategic importance of the purchases.
3. That the result should be used as a discussion support tool in scenario analyses. Scenario analysis gives the company the opportunity to forecast which purchases to invest in given any possible financial, political climate the economy may face.
4. It is in the interest to develop a similar portfolio model for private purchases, especially when your actions can affect the market directly. Such an analysis should resemble the purchase-oriented portfolio model but with some minor adjustments and developments to include factors which are more specific to the private wood market.

Welcome to test the purchase-oriented portfolio method and please continue to develop portfolio analysis for industrial wood supply!

Main title:Utveckling och test av en leverantörsportföljmodell för industriell virkesförsörjning
Authors:Andreasson, Elin
Supervisor:Eriksson Ljusk, Ola and Fjeld, Dag
Examiner:Erlandsson, Emanuel
Series:Arbetsrapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skoglig resurshushållning och geomatik
Volume/Sequential designation:489
Year of Publication:2018
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:SY001 Forest Science - Master's Programme 300 HEC
Supervising department:(S) > Dept. of Forest Resource Management
Keywords:portföljmodell, beslutstöd, scenarioanalyser, råvaruförsörjning
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-10237
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-10237
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Forestry - General aspects
Forestry production
Forest engineering
Language:Swedish
Deposited On:06 Mar 2019 14:15
Metadata Last Modified:04 Jun 2020 12:30

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics