Home About Browse Search
Svenska


Nilsson, Rasmus, 2014. Kundnöjdhet hos privata skogsägare som använt Södras uppdragsform ”skördarmätning med stampris”. Second cycle, A2E. Umeå: SLU, Dept. of Forest Resource Management

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Avverkningsuppdraget är den vanligaste köpformen som används i Sverige idag då privata skogsägare säljer virke från egen skog. Det traditionella avverkningsuppdraget bygger på att virket avverkas och körs till industrin där det i de flesta fall mäts in av en virkesmätningsförening. Ett alternativ till industrimätning är att använda sig av den volym som skördaren registrerar vid avverkningen som betalningsgrund till skogsägaren.

I detta examensarbete undersöktes vad som motiverade privata skogsägare att välja Södras skördarmätning med stampris och hur deras kundnöjdhet såg ut efter avslutat uppdrag. Vidare har olika delar av ledtiden för de genomförda stamprisuppdragen och de traditionella uppdragen jämförts. Arbetet genomfördes genom en kombination av registeranalys i Södras system, kvalitativa intervjuer och en enkätundersökning bland de skogsägare som använt skördarmätning med stampris samt en ledtidsanalys.
Det som motiverade skogsägarna att välja stampris var framförallt att virkeslikviden inte påverkas av vrakning eller att skördaren apterar med övermål samt att de ansåg att en mer tillförlitlig virkesmätning erhålls.
Skogsinspektorn var den viktigaste källan för informationsspridning om stampris till skogsägarna.
Den genomsnittliga ledtidssåtgången från att avverkningen avslutades till att skogsägaren erhöll redovisningen i samband med stamprisuppdragen var mindre än hälften så lång som för de traditionella slutavverkningsuppdragen. För ledtidsåtgången från avslutad avverkning till inmätning vid industri var den genomsnittliga ledtidsåtgången för stamprisuppdragen 13 % längre än motsvarande ledtid för de traditionella slutavverkningsuppdragen.
Överlag presterade Södra över skogsägarnas förväntningar för samtliga faktorer som undersöktes i studien. En majoritet av skogsägarna uppgav att de skulle teckna fler stamprisuppdrag och endast 7 % uppgav att de inte skulle göra det.

,

The most common procurement form used in Sweden today when private forest owners sell timber from their forest holdings is the traditional felling assignment. It’s based on that the timber is harvested and transported to the industry where it in most cases is measured by a timber measurement association. An alternative to industrial measurement is to use the bucking measurements of the harvester for calculating the payment to the private forest owner.

This thesis examined what motivated private forest owners to choose Södras new procurement contract form “harvester measurement with a stem price”. The customer satisfaction was measured among the forest owners after their assignments had been carried out. Different parts of the leadtime for the implemented stem price assignments were compared to traditional felling assignment. The work was carried out through a combination of register analysis in Södras business management systems, qualitative interviews and questionnaire survey among the forest owners who used stem price and a leadtime analysis.

What motivated forest owners to choose stem price was mainly the fact that their payment was unaffected if timber is rejected when measured at the industry or that the harvester cuts to length with a margin for error. A great source of motivation was that many considered stem price to be a more reliable timber measurement. The forest inspector at Södra (local timber buyer) was the most important source for spreading information about stem price to private forest owners.

The average leadtime between harvesting and payment to the forest owner was for the stem price assignments less than half of the corresponding lead-time for traditional felling assignments. The leadtime between harvesting and measurement at the industry for the stem price assignments was 13 % longer than the corresponding lead-time for the traditional felling assignments.
Overall, Södra performed above the forest owners’ expectations for all factors examined in the study. Of the 75 forest owners who responded to the survey, 66 % claimed they would sign for more stem price assignments and only 7 % said they would not.

Main title:Kundnöjdhet hos privata skogsägare som använt Södras uppdragsform ”skördarmätning med stampris”
Authors:Nilsson, Rasmus
Supervisor:Staal Wästerlund, Dianne
Examiner:Lindroos, Ola
Series:Arbetsrapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skoglig resurshushållning och geomatik
Volume/Sequential designation:418
Year of Publication:2014
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:SY001 Forest Science - Master's Programme 300 HEC
Supervising department:(S) > Dept. of Forest Resource Management
Keywords:Avverkningsuppdrag, virkesmätning, intervjuer, enkätundersökning, ledtid
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-3279
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-3279
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Forestry - General aspects
Forestry production
Language:Swedish
Deposited On:05 Jun 2014 13:55
Metadata Last Modified:05 Jun 2014 13:55

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics