Home About Browse Search
Svenska


Ellingsson, Anders, 2018. Fält- och flygbildsskattning av i skogen kvarvarande virkesvolymer i Medelpad efter 2010-talets stormar. Second cycle, A2E. Umeå: SLU, Dept. of Forest Resource Management

[img]
Preview
PDF
639kB

Abstract

Att snabbt kunna skatta hur mycket virkesvolymer i form av lågor det finns i skogen efter en
storm är viktigt för att få en bild av skadeläget. Dessutom är det av intresse gällande biologisk
mångfald, förluster i virkesintäkter samt för bedömning av risk för framtida angrepp av
skadeinsekter. Linjekorsningsinventering har tidigare använts för att skatta mängden död ved i
ett område. Inventeringsmetoden som används i denna studie går ut på att följa en linje och
mäta in antalet liggande trädstammar som korsar densamma för att sedan kunna skatta volymen
död ved för ett större område. Inventeringen kan ske i fält, via fjärranalys eller genom en
kombination av de förra. I denna studie kombineras fält och fjärranalys och tanken med detta
är att utnyttja modern kamerateknik för snabbare, billigare och noggrannare skattningar. Denna
studie testar en sådan inventeringsmetod på det SCA kallar Stöde distrikt i Medelpad. Hösten
2017 togs flygbilder kontinuerligt i 15 ”hakar” (L-formade linjer) spridda över distriktet. Dessa
flygbildstolkades genom att räkna antalet vindfällen som korsade en linje som projicerades i
mitten av dessa bildstråk. Därefter besöktes dessa hakar och inventerades i fält. Samtliga träd
klavades (diametermättes) där den döda veden korsade linjen. Nedbrytningsgrad och trädslag
noterades för varje träd. Resultatet av fältinventeringen för hela distriktet blev 11,22 kubikmeter
stamved per hektar. Den kombinerade fältinventerings- och flygbildsmetoden testades genom
att undersöka hur utfallet blivit givet ett antal olika inventeringsdesigner. En nackdel var att
endast cirka en tredjedel av den döda veden identifierades i flygbilderna (där facit utgjordes av
fältinventeringar på motsvarande sträcka) men metoden visade sig ändå vara möjlig att använda
i praktisk tillämpning. Resultaten visar att det finns mer virke på den mark som ägs av SCA än
övrig. Vad detta beror på diskuteras i slutet av denna rapport.

,

It’s important to quickly evaluate the impact after a storm when it comes to timber volumes
from downed trees. The residual volumes are of interests because of its importance to biological
diversities, loss in timber revenues and risk assessment of insect pests. Line intersection
inventory techniques have earlier been used to estimate volume of residual timber in an area.
The inventory technique used in this study is performed by following a transect in the forest
and to count each log that has fell across the line in order to estimate the total volume of residual
timber in a large area. The inventory can be performed through fieldwork, aerial imagery or a
combination of both. In this study a combination is used. The idea is that modern camera
technology can be used for a quicker, cheaper and better estimations. This study is performed
in order to evaluate such a method in what the forest company of SCA calls Stöde district in
Medelpad, Sweden. In the fall of 2017, aerial photographs were continuously taken in 15 Lshaped
lines within the district. These mosaics were then interpreted by counting each visible
downed log that had fell over a projected line in the pictures. Shortly after the pictures were
taken, the L-shaped lines were visited and an inventory was carried out on foot. Diameter,
species, and degradation data were collected were the log crossed the transect. The inventory
result for the whole district was 11.22 cubic meter per hectare. The combination of aerial image
estimation and field inventory were evaluated by testing a few different inventory designs.
There were some difficulties in performing such an estimation. Only one third of the downed
logs were visible in the images. However the method was shown to have potential and possible
to use in practice. When it comes to comparing forest areas owned by SCA with forest area
owned by private landowners, the volumes were greater on SCAs forest area. Some possible
explanations to why that is the case is discussed in the end of this report.

Main title:Fält- och flygbildsskattning av i skogen kvarvarande virkesvolymer i Medelpad efter 2010-talets stormar
Authors:Ellingsson, Anders
Supervisor:Wallerman, Jörgen and Bohlin, Jonas
Examiner:Olsson, Håkan and Duvemo, Karl
Series:Arbetsrapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skoglig resurshushållning och geomatik
Volume/Sequential designation:484
Year of Publication:2018
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:SY001 Forest Science - Master's Programme 300 HEC
Supervising department:(S) > Dept. of Forest Resource Management
Keywords:flygbildstolkning, linjetransekt, skogsinventering, linjekorsning, Horwitz-Thompson skattning
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-9637
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-9637
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Forestry production
Language:Swedish
Deposited On:17 Jul 2018 08:19
Metadata Last Modified:27 Feb 2019 11:51

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics