Home About Browse Search
Svenska


Sjöqvist, Maja, 2017. Skogens sociala värden i den praktiska skötselplaneringen : en intervjustudie i Västerbottens län. Second cycle, A2E. Umeå: SLU, Dept. of Forest Resource Management

[img]
Preview
PDF
265kB

Abstract

Skogen bidrar till flera nyttiga funktioner och är inte endast en leverantör av timmer och massaved. Den ger förutsättningar för kollagring, biobränsle, vattenkvalité, svamp, bär, vilt, rekreation och friluftsliv. Den svenska skogen är en viktig nationell naturresurs och på senare tid har skogens sociala värden fått mycket uppmärksamhet. Idag bor 85 % av Sveriges befolkning i någon av de 2000 tätorter som finns i Sverige och skogen har blivit en plats för
vardagsrekreation och friluftsliv vilket gör skogen till ett viktig inslag i samhället ur flera perspektiv. Dock kan det uppstå intressemotsättningar mellan skogens olika funktioner när dessa inte är förenliga med varandra. Syftet med denna rapport är därför att kartlägga hur större skogsaktörer beaktar och planerar för skogens sociala värden, t.ex. rekreation och friluftsliv, i sitt aktiva skogsbruk i praktiken. Detta gjordes genom kvalitativa intervjuer med nio respondenter från Holmen Skog, SCA Skog, Sveaskog, Svenska kyrkan, Norra skogsägarna och Umeå kommun. Resultatet visar att subjektiva bedömningar och den otydliga definitionen av skogens sociala värden försvårar arbetet att skapa en effektiv rutin i den praktiska planeringen. Kommunikation och dialog är de viktigaste verktygen för att skapa förtroende och samarbete med olika intressenter.

,

The forest contributes to several different goods and services and is not only a supplier of sawlogs and pulpwood. Among these goods and services are carbon storage, biofuel, water quality, mushrooms, berries, game, recreation and outdoor life. The Swedish forest is an important national natural resource, and recently the social values of the forest have received much attention. Today, 85% of the Swedish population live in one of the 2000 urban areas in Sweden and the forest has become a place for everyday recreation and outdoor activities, which makes the forest an important part of the society from various perspectives. However, conflict of interests between different forest functions may occur when the different perspectives not are compatible with each other. The purpose of this study is to map how large forest owners take into account and plan for the social values of the forest, for example recreation and outdoor life, in the active practical forest management. The study is based on qualitative interviews with nine participants from Holmen Skog, SCA Skog, Sveaskog, Svenska kyrkan and Umeå municipality. Results indicate that subjective assessments and the vague definition of the social values of the forest are problematic in the work to create an effective routine in the practical forest planning. Communication and dialogue are the most important tools for establishing trust and collaboration with different stakeholders.

Main title:Skogens sociala värden i den praktiska skötselplaneringen
Subtitle:en intervjustudie i Västerbottens län
Authors:Sjöqvist, Maja
Supervisor:Nordström, Eva-Maria
Examiner:Lämås, Tomas
Series:Arbetsrapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skoglig resurshushållning och geomatik
Volume/Sequential designation:470
Year of Publication:2017
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:SY001 Forest Science - Master's Programme 300 HEC
Supervising department:(S) > Dept. of Forest Resource Management
Keywords:ekosystemtjänster, kommunikation, socialt samråd, intressemotsättning, tätortsnära skog, skoglig planering
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-6416
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-6416
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Forestry - General aspects
Language:Swedish
Deposited On:31 May 2017 08:45
Metadata Last Modified:31 May 2017 08:45

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics