Home About Browse Search
Svenska


Backman, Filip, 2017. Hur påverkar skogsägares beslut skogens värden?. Second cycle, A2E. Umeå: SLU, Dept. of Forest Resource Management

[img]
Preview
PDF
757kB

Abstract

Inom dagens skogsbruk använder vi många olika hjälpmedel för att effektivisera och systematisera produktionen av virke samtidigt som de ekologiska värdena och den biologiska mångfalden skall bevaras. Detta har medfört ett behov att kunna simulera och utvärdera de val man önskar genomföra på lång sikt.
Syftet med det här arbetet har varit att genom användning av applikationen PlanVis i Heurekasystemet visa på hur en skogsägares skötselstrategier påverkar skogens värden, såväl ekonomiska, ekologiska, sociala och samhälleliga.
Studien har inneburit att ett antal skogskötselprogram skapats för att täcka ett brett spektrum av skötselinriktningar. Dessa har sedan applicerats på ett skogslandskap för att sedan kunna utvärdera resultat och konsekvenser av respektive skogskötselstrategi.
Resultatet från analyserna har därefter sammanställts i en interaktiv presentation där användaren själv får möjlighet att läsa om de olika skötselstrategierna och välja ett alternativ som motsvarar som användaren är mest intresserad av. Efter att ett val av skötselstrategi har genomförts presenteras resultatposter för skötselstrategin tillsammans med ett referensalternativ och användaren kan därefter göra jämförelser och egna analyser över hur resultatposterna skiljer sig ifrån varandra under analysperiodens utsträckning.

,

In modern forestry decision support systems are widely used in order to achieve an efficient production of timber while maintaining ecological and social values created by the forest. Thereby there is a need to project how the forest will develop during a certain period of time depending on the management actions the owner intend to perform.
The goal of this master thesis was to use the Heureka PlanWise application to show how the management strategy of a forest owner affects the economic, social and ecological values of the forest.
For the thesis a number of management programs were created, the intention of these where to cover a wide spectra of the different goals a forest owner may have for the forest. These management strategies were later applied to a forest landscape to evaluate the consequences of the management strategies.
The results from the Heureka PlanWise analysis have been implemented in an interactive presentation where the user is introduced to the different management strategies. Once the user has decided which alternative best corresponds to his or hers objectives, results are presented with a reference-strategy for comparison. The user has the opportunity to compare the chosen strategy to the reference and make their own analysis on a large variety of result variables.

Main title:Hur påverkar skogsägares beslut skogens värden?
Authors:Backman, Filip
Supervisor:Lämås, Tomas
Examiner:Nordström, Eva-Maria
Series:Arbetsrapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skoglig resurshushållning och geomatik
Volume/Sequential designation:477
Year of Publication:2017
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:SY001 Forest Science - Master's Programme 300 HEC
Supervising department:(S) > Dept. of Forest Resource Management
Keywords:Skötselsstrategier, Heureka, PlanVis, Skogliga analyser, Skogens värden
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-9244
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-9244
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Forestry - General aspects
Forestry production
Language:Swedish
Deposited On:15 Feb 2018 12:06
Metadata Last Modified:27 Feb 2019 11:51

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics