Home About Browse Search
Svenska


Henckel, Anna, 2017. Förtroende i skogliga affärsrelationer : skogsägarens förtroende för virkesköparen beroende av skogsägarens generationstillhörighet. Second cycle, A2E. Umeå: SLU, Dept. of Forest Resource Management

[img]
Preview
PDF
749kB

Abstract

Konkurrensen om skogsägarna och deras virke är bland de skogliga aktörerna stor. Ett effektivt sätt att möta konkurrens från andra aktörer är genom att vara en förtroendefull samarbetspartner i de affärsrelationer företaget ingår, detta eftersom lojaliteten till den andra parten i affärsrelationen är beroende av förtroendet för denna. I skogliga affärsrelationen innebär det att den skogliga aktören ska sträva mot att vara en förtroendefull samarbetspartner till skogsägaren.

Den stora konkurrensen om skogsägarna bland de skogliga aktörerna och förtroendets avgörande roll för lojaliteten i affärsrelationen ligger till grund för studien som genomfördes i samarbete med SCA Skog AB. Studiens syfte var att studera skogsägarnas förtroende för virkesköparen i den skogliga affärsrelationen utifrån skogsägarnas generationstillhörighet. Dessutom undersöktes hur variablerna virkesköparens skogliga kompetens, virkesköparens vilja att kundanpassa och kommunikationen mellan parterna påverkade skogsägarens förtroende för virkesköparen samt hur skogsägarens lojalitet påverkades av hens förtroende för virkesköparen.

Studien genomfördes genom kvalitativa intervjuer av tio skogsägare som var födda under 40- och 80-talet, boende i Medelpads skogsförvaltning och som genomfört en skoglig affär med SCA Skog AB under åren 2012 till 2016. Resultatet visar att skogsägarens förtroende för virkesköparen i den skogliga affärsrelationen skapas genom olika förtroendeskapande processer beroende av skogsägarens livssituation. Skogsägarnas förtroende för virkesköparen i den skogliga affärsrelationen innefattade, enligt skogsägarna, att virkesköparen höll avtal och löften, att virkesköparen var skogligt kompetent, ärlig och att virkesköparen värnade om skogsägarens bästa i affären. Resultatet visar också att skogsägarens lojalitet till den skogliga aktören är beroende av skogsägarens förtroende för virkeköparen och virkesköparens arbetsgivare.

,

The competition for private forest owners and their timber is high among the forest business companies. One effective way to meet competition from other companies is to be a trusted co-operator in the company’s business relationships, since loyalty to the other part in the business relationship is depending of trust to the other part. According to this, the forest company should aim to be a trusted co-operator in the forest business relationship with the private forest owner.

The strong competition of the private forest owners and their timber among the forest companies and the essential role trust plays to loyalty in a business relationship are the underlying scope of this study which was made in co-operation with SCA Skog AB. The purpose of this study was a) to scrutinize private forest owners trust in the timber purchaser in the forest business relationship depending on the private forest owners generational affiliation, b) to analyse how the variables forest competence and willingness to customize of the timber purchaser and communication between the parties in the relationship affect the private forest owners’ trust in the timber purchaser, and c) how the private forest owner’s loyalty is affected by trust in the forest business relationship.

The study was conducted using qualitative interviews with ten private forest owners born during the 40´s and the 80´s, living in Medelpads skogsförvaltning and who had made a forest business deal with SCA Skog AB during the years 2012 to 2016. The results show that the private forest owners’ trust to the timber purchaser in the forest business relationship is shaped through different trust building processes depending on the private forest owners’ life situation. The private forest owners’ trust in the timber purchaser in the forest business relationship contains, according to the private forest owners, that the timber purchaser keeps the agreements and promises made, that the timber purchaser have forest competence, is honest and has the private forest owners best in mind during the business process. The results also show that the private forest owners loyalty to the forest company depend on the private forest owners’ trust to the timber purchaser and the timber purchaser’s employer.

Main title:Förtroende i skogliga affärsrelationer
Subtitle:skogsägarens förtroende för virkesköparen beroende av skogsägarens generationstillhörighet
Authors:Henckel, Anna
Supervisor:Staal Wästerlund, Dianne and Andersson, Elias and Olofsson, Elin
Examiner:Eriksson Ljusk, Ola
Series:Arbetsrapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skoglig resurshushållning och geomatik
Volume/Sequential designation:474
Year of Publication:2017
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:SY001 Forest Science - Master's Programme 300 HEC
Supervising department:(S) > Dept. of Forest Resource Management
Keywords:trygghet, generation, skoglig kompetens, kundanpassning, kommunikation, lojalitet
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-6487
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-6487
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Forestry - General aspects
Forestry production
Language:Swedish
Deposited On:28 Jun 2017 13:37
Metadata Last Modified:28 Jun 2017 13:37

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics