Home About Browse Search
Svenska


Leifsdotter, Teresa, 2018. Att leda genom coaching : en utvärdering av ledarskapsutbildning och dess implementering inom Stora Enso Skog och Stora Enso Bioenergi. Second cycle, A2E. Umeå: SLU, Dept. of Forest Resource Management

[img]
Preview
PDF
457kB

Abstract

Coachande ledarskap har till syfte att genom en positiv kultur av samarbete skapa effektivitet och hälsa. Stora Enso Skog (SES) och Stora Enso Bioenergi (SEB) har under de senaste åren genomfört projektet Lead Through People (LTP). I projektet har chefer och medarbetare utbildats i det coachande ledarskapet i syfte att få chefer inom företaget att utföra ett ledarskap där individens utveckling står i centrum. Denna rapport syftar till att utvärdera i vilken mån chefer vid SES och SEB efter utbildningen har lyckats implementera en coachande ledarskapsstil och vad som varit svårt för cheferna att implementera. Syftet har även varit att utvärdera hur medarbetarna upplever den coachande ledarstilen. Kvalitativa intervjuer utfördes med fem chefer och fem medarbetare fördelade inom SES och SEB.

Alla informanter var positivt inställda till det coachande ledarskapet och coachande samtal användes i den vardagliga kommunikationen. I delar av SES och SEB fanns problem med chefer som upplevdes som stressade och själva upplevde sig ha för lite tid till sina medarbetare. Alla informanter var positivt inställda till feedback men den upplevdes kunna utvecklas genom att bli mer konstruktiv och personlig. Samtalsmodellerna GROW och S.M.A.R.T användes inte i någon större utsträckning vid målsamtal och måluppföljning. Det coachande ledarskapet skulle utvecklas genom att cheferna fick mer tid till sitt ledarskap. Kontinuerlig utbildning och fortsatt arbete med feedback skulle krävas för ytterligare implementering. För att möjliggöra implementering av GROW skulle en större möjlighet för chefer och medarbetare att påverka målen innan de sätts krävas.

,

Coaching leadership has the aim of creating a positive and effective culture of cooperation. Stora Enso Skog (SES) and Stora Enso Bioenergy (SEB) have in recent years carried out the project Lead Through People (LTP). In the project, managers and employees have been trained in the coaching leadership with the aim of getting managers within the company to perform leadership in which the individual's development is in focus. This report aims to evaluate to which extent managers at SES and SEB have succeeded in implementing a coaching leadership style, and to detect difficulties for managers to implement it. The aim has also been to evaluate how employees perceive the coaching leadership. Qualitative interviews were conducted with five managers and five employees distributed within SES and SEB.

All informants were positive to coaching leadership and coaching was used in everyday communication. Parts of SES and SEB were experiencing stressed managers, according to the employees. And also, managers expressed they had limited time for their employees. All informants had a positive attitude regarding feedback, but it could be improved by becoming more constructive. The conversational models GROW and S.M.A.R.T were scarcely used in goal settings and follow-ups. Coaching leadership would improve by giving managers more time for their leadership. Also, continuous work and education in how to give feedback are required for an increased implementation. In order to implement GROW, managers and employees should have the opportunity to influence goals before they are set.

Main title:Att leda genom coaching
Subtitle:en utvärdering av ledarskapsutbildning och dess implementering inom Stora Enso Skog och Stora Enso Bioenergi
Authors:Leifsdotter, Teresa
Supervisor:Staal Wästerlund, Dianne
Examiner:Lindroos, Ola and Palm, Mikael
Series:Arbetsrapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skoglig resurshushållning och geomatik
Volume/Sequential designation:482
Year of Publication:2018
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:SY001 Forest Science - Master's Programme 300 HEC
Supervising department:(S) > Dept. of Forest Resource Management
Keywords:feedback, GROW, S.M.A.R.T., transformativt ledarskap
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-9687
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-9687
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Forestry - General aspects
Forestry production
Language:Swedish
Deposited On:06 Sep 2018 08:17
Metadata Last Modified:27 Feb 2019 11:51

Repository Staff Only: item control page