Home About Browse Search
Svenska


Åkerstedt, Louise, 2017. Implementering av markfuktighetskartor : maskinförares upplevelser av information, utbildning och användande av markfuktighetskartan. Second cycle, A2E. Umeå: SLU, Dept. of Forest Resource Management

[img]
Preview
PDF
658kB

Abstract

Ett nytt verktyg som tagits fram för att förenkla drivning och drivningsplanering är markfuktighetskartor. Med hjälp av dessa kan blöta eller fuktiga partier i terrängen identifieras och därmed förenkla placering av exempelvis basvägar eller naturhänsyn. När ett nytt verktyg eller arbetssätt implementeras finns risk att möta motstånd eller missnöje.
I den här studien undersöks implementeringsprocessen av markfuktighetskartor hos företaget Sydved AB för att förstå hur information, utbildning och användning av kartorna upplevs av berörda maskinförare. I studien har 13 maskinlag, om totalt 23 maskinförare, intervjuats liksom Sydveds projektledare för implementeringsprocessen.
Resultatet visar att majoriteten av maskinförarna är nöjda med den information och utbildning som tillhandahållits. De få anledningarna till missnöje kring processen är upplevelser av låg insyn i processen och svag känsla av delaktighet. Majoriteten av maskinförarna använder markfuktighetskartan. De vanligaste anledningarna att inte använda markfuktighetskartan är att det tar tid att lära sig tolka den samt att den är svår att orientera sig i. Majoriteten ser dock nytta i att använda kartan samt ser denna som ett verktyg de kommer använda i framtiden. I första hand anses markfuktighetskartan kunna underlätta drivningsplaneringen.

,

One of the new technical tools within the forestry sector is the soil moisture map. The soil moisture maps in Sweden is based on a 3D model developed from airborne laser scanning. The 3D model, a digital elevation map (DEM) can be used to calculate water flows within a landscape. Wet or moist areas are then visualized as blue areas in the map.
When a new tool or a new way of working is implemented there is a risk of encounter resistance or disaffection. There could be a lot of courses to disaffection, for example uncertainty of requirement, fear of changing or fear of not be able to change. Two important factors when changing are learning processes and motivation. Learning is important on both individual and organizational level. Learning requires feedback and room for mistakes. Organizations often want to increase motivation among the workers. With higher motivation, the chances to individual progress increases as well as the quality of performed work.
This study investigates the implementation of soil moisturemaps at the Swedish forest company Sydved AB. The process includes information, education and utilization and how these parts are experienced by machine operators. The study is based on 13 interviews of machine operator groups and the project leader at Sydved AB, in total 24 persons.
The results show most of the machine operators are pleased with the information and education about the soil moisture maps. Further, most of them use the soil moisture map when planning a logging operation. But there is some disaffection as well. For example, a few machine operators experience low level of insight in the implementation process and a low feeling of participation. One reason not to use the map is that it takes time to learn how to interpret the map. On the other hand, all machine operators see the soil moisture map as a helpful tool they will use in the future. There are demands on further education and follow-ups to further implementation of the map.
The main conclusions are:
The implementation process of soil moisture map that is used by Sydved get generally positive criticism from machine operators. Important factors are to present satisfying information and education. It is important to make the change make sense for those who are supposed to change. This process requires motivation and room for learning and feedback.
The soil moisture map is an advanced tool that can simplify the machine operators work, especially when planning logging operations. The soil moisture map can also be used to explain risks for ground damages to land owners, or help to warrant longer strip roads or use of adjacent land owned by someone else.
A well-planned implementation process is important when introducing a new way of working or a new working tool. Information and education are important factors as well as monitoring the process. To meet disaffection are a challenge but should be kept in mind. The disaffection could tell a lot of the organisation and its way of working.

Main title:Implementering av markfuktighetskartor
Subtitle:maskinförares upplevelser av information, utbildning och användande av markfuktighetskartan
Authors:Åkerstedt, Louise
Supervisor:Andersson, Elias
Examiner:Lidestav, Gun
Series:Arbetsrapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skoglig resurshushållning och geomatik
Volume/Sequential designation:468
Year of Publication:2017
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:SY001 Forest Science - Master's Programme 300 HEC
Supervising department:(S) > Dept. of Forest Resource Management
Keywords:drivningsplanering, planeringshjälpmedel, markskador, förändring, motstånd
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-6390
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-6390
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Forestry production
Forest injuries and protection
Language:Swedish
Deposited On:24 May 2017 09:21
Metadata Last Modified:24 May 2017 09:21

Repository Staff Only: item control page