Home About Browse Search
Svenska


Bäckström, Hanna, 2018. ”Skogsägarnas möjligheter att bedriva ett alternativt skogsbruk i Jämtlands län”. Second cycle, A2E. Umeå: SLU, Dept. of Forest Resource Management

[img]
Preview
PDF
657kB

Abstract

Detta arbete har gjorts med syftet att undersöka vilka möjligheter som finns för en enskild skogsägare att, med hjälp av befintliga skogliga organisationer, bedriva ett alternativt skogsbruk på sin fastighet i Jämtland. Målet var även att utreda organisationernas intresse och kunskaper gällande alternativa skötselmetoder samt hur de uppfattar privata skogsägares intressen och kunskaper i dessa frågor.

Undersökningen genomfördes med hjälp av ett fingerat förfrågningsunderlag baserat på fem fall fem av typbestånd med olika skogsägarmål, vilket skickades till ett urval av skogliga företag och organisationer verksamma i Jämtland. Detta kompletterades med telefonintervjuer för att fånga generella upplevelser av kunskaper och intressen, såväl hos de yrkesverksamma som de enskilda skogsägare dessa möter.

Studien visar att utbudet av alternativa skötselmetoder är stort, att det finns goda grundkunskaper, samt stor vilja hos de skogliga organisationerna att stå till tjänst med sina kunskaper till de enskilda skogsägarna.

Telefonintervjuerna visade att de skogsägare som är intresserade av alternativa skötselmetoder inte ser ekonomin som ett av de viktigaste målen, utan det finns andra mål som är av större betydelse. Intresset för dessa alternativa åtgärder har ökat bland privatskogsägarna, men omfattningen av utförda alternativa åtgärder har ännu inte ökat nämnvärt.

,

This thesis has been carried out with the purpose to find out what possibilities a private forest owner has to apply an alternative forest management at their property in Jämtland county, this with help from a selection of forest organizations. Another aim with the thesis was to investigate the interest and knowledge of forest organizations regarding alternative forest management methods as well as how the private forest owners experience their interest and knowledge regarding these questions.

The study was based on a questionnaire that includes five fictive forest owners, their forest stands and their objective with the forests. The questionnaire has been sent to a number of selected forest organizations in the county of Jämtland and later it has been complemented with shorter telephone interviews with forest managers as well as with private forest owners. The intention with the interviews was to assess the general experiences regarding knowledge and interests in alternative forest management methods.

The study showed that the variety of alternative forest management methods is large, that the basic knowledge is good and that the forest organizations are willing to serve private forest owners with their knowledge. The complementary telephone interviews with organizations showed that the forest owners interested in alternative forest management methods do not see economy as the most important aim with their forests, instead they have other aims of greater importance. The interest for alternative forest management methods have increased among private forest owners, but the number of objects managed this way has not increased substantially.

Main title:”Skogsägarnas möjligheter att bedriva ett alternativt skogsbruk i Jämtlands län”
Authors:Bäckström, Hanna
Supervisor:Lidestav, Gun
Examiner:Wilhelmsson, Erik and Rydja, Ulf
Series:Arbetsrapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skoglig resurshushållning och geomatik
Volume/Sequential designation:483
Year of Publication:2018
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:SY001 Forest Science - Master's Programme 300 HEC
Supervising department:(S) > Dept. of Forest Resource Management
Keywords:marknadsundersökning, alternativa skötselmetoder, kontinuitetsskogsbruk, privata skogsägare
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-9639
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-9639
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Forestry - General aspects
Forestry production
Language:Swedish
Deposited On:17 Jul 2018 08:42
Metadata Last Modified:27 Feb 2019 11:51

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics