Home About Browse Search
Svenska


Öberg, Maja, 2016. Virkesköparnas arbetssätt, inställning och strategi : en fallstudie hos SCA Skog Ångermanlandsförvaltning. Second cycle, A2E. Umeå: SLU, Dept. of Forest Resource Management

[img]
Preview
PDF
614kB

Abstract

I Sverige finns knappt 330 000 privata skogsägare vilka tillsammans äger cirka 50 procent av den produktiva skogsmarksarealen. Bruttoavverkningen 2014 var drygt 86 miljoner m³ fub och det finns flera aktörer på marknaden som köper råvaran, där bland annat SCA Skog är en av dem. SCAs svenska industrier har en ökad efterfrågan varför den virkesanskaffade delen av företaget ökar. SCA Skog har satt ett marknadsandelsmål i lokala köp till 40 procent men har tidigare haft svårt att nå upp till målsatta volymer i vissa områden. Syftet med denna rapport är därför att analysera hur SCA Skog Ångermanlands förvaltning kan öka marknadsandelarna i lokala köp. Detta gjordes genom kvalitativa intervjuer med tolv virkesköpare samt tre ur ledningen för virkesköparna. Virkesköparna ansåg sig ha tidsbrist i arbetet vilket till stor del grundades av strukturbrist i sitt arbetssätt. Vidare ansågs virkesköpargruppen inte ha haft gott självförtroende vilket kan komma ur en överkritisk inställning från ledningen. Både virkesköparna och ledningen var eniga i att möta konkurrensen genom att vara bäst på kvalitet och service på sina tjänster. Om virkesköparna kan få in struktur i sitt arbetssätt kan de bli effektivare och uppleva mindre tidsbrist. Virkesköparna kan förbättra sitt självförtroende genom att få positiv feedback från ledningen. Vidare blir kvaliteten på utfört arbete bättre om de två ovanstående punkterna åtgärdas.

,

In Sweden there are around 330,000 private forest owners who together own approximately 50 percent of the productive forestland. Gross volume harvested in 2014 was more than 86 million m³ and there are several timber procurers on the market who purchase the wood. SCA Skog is one of them operating in the Northern part of Sweden. SCA's Swedish industry has an increased demand for roundwood. Therefore the wood procurement part of the company is constantly increasing. SCA Skog has set a target market share in local purchases to 40 percent but has had difficulties to reach the target volumes earlier in certain areas. The purpose of this study was to analyze how SCA Skog Ångermanlands management can increase its market share in local purchases. This was done by qualitative interviews with twelve timber procurers and three managers involved in the procurement. The timber procurers felt they had time constraints in the work which was largely caused by the lack of structure in their way of working. Furthermore, the group of timber buyers had low self-esteem which may be attributed to the extensive critical attitude from the management. Both the timber procurers and management shared the opinion that by having the best quality and service they will cope with competition. If the timber procurers can get structure in their way of working, they can become more efficient and they will experience less time constraints. By continuing getting positive feedback from management the timber procurers can improve their self-esteem. Furthermore, the quality of work performed will be better performed if these two issues were addressed.

Main title:Virkesköparnas arbetssätt, inställning och strategi
Subtitle:en fallstudie hos SCA Skog Ångermanlandsförvaltning
Authors:Öberg, Maja
Supervisor:Staal Wästerlund, Dianne
Examiner:Eriksson Ljusk, Ola
Series:Arbetsrapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skoglig resurshushållning och geomatik
Volume/Sequential designation:461
Year of Publication:2016
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:SY001 Forest Science - Master's Programme 300 HEC
Supervising department:(S) > Dept. of Forest Resource Management
Keywords:virkesköpare, arbetssätt, ledarskap, privata markägare, marknadsandel
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-5660
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-5660
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Labour and employment
Language:Swedish
Deposited On:12 Aug 2016 10:01
Metadata Last Modified:12 Aug 2016 10:01

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics