Home About Browse Search
Svenska


Österhult Brehmer, Elinor, 2016. Utformning av skogsägarstrategier hos Norra Skogsägarna med hjälp av Heureka PlanWise. Second cycle, A2E. Umeå: SLU, Dept. of Forest Resource Management

[img]
Preview
PDF
363kB

Abstract

Rådgivningen som skogsföretagen erbjuder enskilda skogsägare håller på att förändras. Det är inte längre lika aktuellt att erbjuda subjektiva bedömningar av hur skogen bör skötas, istället börjar man se mer till skogsägarens egna mål med skogen. Det är lätt för skogsföretag att säga att man tar hänsyn till skogsägarens mål, men hur vet skogsägaren att målen uppfylls och hur bestämmer sig skogsägaren för en målsättning om inte underlag finns för utfallet av olika målsättningar?
Syftet med studien var att skapa relevanta skogsägarstrategier genom utredning av enskilda skogsägares målformulering. Målet var dels att hjälpa skogsägaren identifiera en lämplig skogsägarstrategi, men även att skapa förståelse hos skogsägaren vilken potential skogsinnehavet har, det vill säga; olika sätt att sköta skogen ger olika resultat.
Inledningsvis gjordes litteraturstudier av mål hos enskilda skogsägare, och därefter skapades skogsägarstrategierna i Heureka PlanWise och en webbaserad guide för att hjälpa skogsägare identifiera en lämplig skogsägarstrategi. Även en resultatpresentation framställdes för att kunna visa utfallet av de olika skogsägarstrategierna. Efter intervjuer med medlemmar i Norra Skogsägarföreningen och efter möten med personal vid Norra Skogsägarna förändrades och förbättrades strategierna, guiden och resultatpresentationen. Slutligen skickades en enkät ut till medlemmar i Norra Skogsägarna för att testa och få synpunkter av en större grupp på strategierna, guiden, och resultatpresentationen.
De skogsägarstrategier som medlemmarna visade störst intresse för var ”Kapital”, ”Värdetillväxt” och ”Kombination”. Synpunkterna från intervjuerna och mötena gjorde att frågorna i guiden och resultatpresentationen förkortades och förtydligades och strategierna gjordes mer differentierade.

,

The forestry counseling provided by the forestry companies is in transformation. It is no longer up-to-date to provide one rigid solution on how forests shall be managed, rather is an attitude emerging where the objectives of the single forest owners is taken into consideration. It is easy for the forestry companies to tell that the goals of forest owners are taken into consideration, but how can the forest owner really know that the goals are being reached, and how will the forest owner be able to reach their objectives if the outcome of different objectives lack supporting data?
The aim of the study was to create relevant forest owner strategies by investigation of the single forest owners’ goal setting. The goal was to help the forest owners identify a convenient strategy, but also to make the forest owners understand the potential of their forest holding, in other words; different ways of managing the forest will lead to different results.
Firstly literary studies were done, focusing on forest owners’ forest management goals, then forest management strategies were designed using Heureka PlanWise, and a web-based guide was developed to help forest owners identify a suitable strategy. A tool that presented the different outcomes of the strategies was also made. After interviews with members of Norra Skogsägarna followed by meetings with personnel at Norra Skogsägarna, the strategies, the guide and the presentation-tool was adapted and improved. Finally a survey was carried out to a larger group of members of Norra Skogsägarna, in order to test and receive responses regarding the strategies, the guide and the presentation-tool.
The forest owner strategies that gained most interest among the members were “Capital”, “Value-growth” and “Combination”. The responses from the interviews and the meetings lead to a reduction and clarification of the guide and the presentation-tool, and the strategies got more differentiated.

Main title:Utformning av skogsägarstrategier hos Norra Skogsägarna med hjälp av Heureka PlanWise
Authors:Österhult Brehmer, Elinor
Supervisor:Wilhelmsson, Erik
Examiner:Petersson, Hans
Series:Arbetsrapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skoglig resurshushållning och geomatik
Volume/Sequential designation:456
Year of Publication:2016
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:SY001 Forest Science - Master's Programme 300 HEC
Supervising department:(S) > Dept. of Forest Resource Management
Keywords:privatskogsägare, Heureka PlanWise, målformulering, strategier, skogsbruksplan
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-5466
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-5466
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Extension
Forestry - General aspects
Forestry production
Language:Swedish
Deposited On:17 Jun 2016 12:29
Metadata Last Modified:17 Jun 2016 12:29

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics