Home About Browse Search
Svenska


Wikberg, Mattias, 2016. Privata skogsägares inställning till alternativa kommunikationsmöjligheter i skogsbruket. Second cycle, A2E. Umeå: SLU, Dept. of Forest Resource Management

[img]
Preview
PDF
429kB

Abstract

Detta arbete är gjort på uppdrag av företaget Meraskog. Målet var att ta reda på i vilken utsträckning som ”nästa generations skogsägare” upplever ett behov av kompletterande kommunikationskanaler. Vidare var målet att se om en webbportal/applikation är ett intressant alternativ och i så fall vilka funktioner som efterfrågas. Undersökningsmetoden som användes i studien var webbenkätsbaserad och utfördes på Meraskogs kunder som var under 51 år. Detta då denna åldersgrupp kan betecknas som ”nästa generations skogsägare”. Resultatet visade på att ”Mina sidor” skulle ge en trygghet i skogsägandet för en väldigt stor del av respondenterna/skogsägarna. En osäkerhet påvisades dock gällande behovet av ”Mina sidor”. Många uppgav svaret ”vet ej” på frågan om de var i behov av ”Mina sidor” eller inte. Detta kan bero på att man inte har någon uppfattning då denna typ av webbportaler är relativt nya inom skogsbranschen. Och att den egentliga anledningen inte är att de är osäkra på själva konceptet. Några funktioner utmärkte sig väl i frågan gällande vilka funktioner som efterfrågades på en eventuell portal i form av ”Mina sidor”. Kontentan av detta är att Meraskog skulle göra klokt i att skapa ”Mina sidor” då andra företag på marknaden erbjuder denna typ av tjänst och att vissa kluster inom den egna kundkretsen i hög utsträckning vill ha detta.

,

This study is done on behalf of Meraskog with the goal to find out to what extent "the next generation of forest owner´s” experience a need for additional communication channels. Furthermore, the goal was to see if a web portal/application would be an interesting option and if so, what features were required. The methodology of the survey used in this study was a webbased survey and was conducted by Meraskog's customers who were under the age of 51. The age group of under 51 were used because they can be described as "the next generation of forest owners". The results showed that "Mina sidor" would give a sense of security in the forest ownership for a very large proportion of the respondents/forest owners. An uncertainty was however demonstrated regarding the need for "Mina sidor". Many gave the answer "do not know" when they were asked if they were in need of "Mina sidor" or not. The reason for this may be that the concept of this type of web portal are relatively new in the forest sector, and not because they are unsure of the concept itself. Some functions stood out in the question concerning which functions was requested on a feasible portal in the form of "Mina sidor". The gist of this study is that “Meraskog” would be wise to create "Mina sidor" as other companies on the market offers this type of service, and that some clusters within their own clientele would very much like this.

Main title:Privata skogsägares inställning till alternativa kommunikationsmöjligheter i skogsbruket
Authors:Wikberg, Mattias
Supervisor:Lidestav, Gun and Carlemår, Sara
Examiner:Lind, Torgny
Series:Arbetsrapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skoglig resurshushållning och geomatik
Volume/Sequential designation:462
Year of Publication:2016
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:SY001 Forest Science - Master's Programme 300 HEC
Supervising department:(S) > Dept. of Forest Resource Management
Keywords:webbportal, Meraskog i Jämtland AB, Mina sidor
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-5892
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-5892
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Extension
Organization, administration and management of agricultural enterprises or farms
Forestry - General aspects
Language:Swedish
Deposited On:29 Sep 2016 12:47
Metadata Last Modified:29 Sep 2016 12:48

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics